FEDERAŢIA AGRICULTORILOR FERMIERUL

Mai aproape de tinerii fermieri şi de ţărani

Federaţia Agricultorilor Fermierul investeşte în oameni

Luna noiembrie a anului 2010 a constituit startul proiectelor accesate prin Federaţia Agricultorilor “Fermierul”, în ţară fiind patru zone “fierbinţi” care vor beneficia de banii Uniunii Europene. Pe lângă proiectul în care Federaţia este parteneră cu Confederaţia Sindicală Naţională “Meridian”, în valoare de 4,5 milioane de euro, alte patru proiecte sunt demarate. Proiectele au fost accesate pe regiunea S-E, S-Muntenia, S-V Oltenia şi N-E. În linii mari, proiectele îşi propun să investească în oameni. „Se lansează noi proiecte pentru agricultură. Am făcut cursurile şi am înţeles filosofia Uniunii Europene.

Acesta este şi esenţialul, să înţelegi pentru ce vor ei să îţi dea bani. Avem în zona S-E Brăila şi S-V Oltenia, proiecte aprobate pe Federaţie. Am aplicat pe aceste zone pentru că avem resursa umană, care este cea mai importantă”, arăta preşedintele Federaţiei, Ginu Costel Toma. De remarcat că din suma alocată proiectelor accesate de Federaţie 98% sunt fonduri nerambursabile. Scopul Federaţiei este acela de a dezvolta resursa umană. Echipele regionale, odată formate, dotate cu tot ce trebuie, vor dezvolta o reţea de lideri sindicali naţionali şi locali, care vor contribui la dezvoltarea altor zone. „Vrem să facem în toată ţara 7 birouri puternice, care să adune oameni şi împreună să depunem proiecte.

Separat, nu ne ajută nimeni. Noi am învăţat lecţia. Pasul următor este să multiplicăm această experienţă, în locurile în care oameni au înţeles că, dacă se adună şi îşi pun laolaltă averea, inteligenţa şi voinţa, au şansa să dezvolte zone în care investiţiile strategice europene vin. Rolul nostru este, şi la centru şi în teritoriu, să facem această adunare de „averi”, pentru că suntem împreună proprietarii unor suprafeţe impresionante. Şi atunci, Europa ne ajută”, a precizat şi secretarul general al federaţiei, Bogdan Buzescu.

Federaţia Fermierul se prezintă

Federaţia Agricultorilor Fermierul este o organizaţie sindicală, neguvernamentală, care reuneşte organizaţii sindicale din agricultură, piscicultură, pescuit, silvicultură şi economia vânatului. De la înfiinţare şi până în prezent, federaţia s-a concentrat pe identificarea şi propunerea unor modificări legislative, necesare unei bune funcţionări a mediului economico-social în care membrii săi îşi desfăşoară activitatea, dezvoltând o cunoaştere profundă a problemelor regionale şi europene în toate aspectele lor.

Federaţia Agricultorilor Fermierul desfăşoară permanent întâlniri cu membri de sindicat şi cu persoane inactive, persoane în căutarea unui loc de muncă, şi şomeri, în special din mediul rural, cu scopul de a-i consilia în vederea constituirii lor ca forme asociative: grupuri de producători, cooperative, societăţi comerciale, asociaţii şi fundaţii şi diferite forme de asociere

Apropierea de ţărani, de fermieri ne-a întărit şi mai mult convingerea că toţi tindem spre modele şi concepte europene. Preţul acestui deziderat este munca asiduă. Cu mânecile suflecate, aşa cum îi stă bine ţăranului.

Realităţile acestei ţări întotdeauna s-au văzut mai bine de jos, de la talpa ţării, şi nu de la înălţimile ameţitoare ale unor birouri. Ne bazăm pe apropierea dintre oameni şi nu pe dezbinare.

Proprietarii de păduri din Mera pichetează sediile Direcţiei Silvice şi Prefecturii Vrancea. Ei se luptă de patru ani să-şi recupereze moştenirile

mera totcopuOamenii spun că vor merge până la primul ministru să-şi caute dreptatea dacă nu vor fi împroprietăriţi cu pădure pe amplasamentul stabilit de justiţie. Mai mulţi reprezentanţi ai Asociaţiei Proprietarilor de Păduri din comuna Mera, membri ai SNAPT Propact, au mers astăzi din nou la Prefectura Vrancea, pentru a reclama abuzurile la care spun că sunt supuşi din partea instituţiilor statului. Deşi au hotărâri definitive şi irevocabile de punere în posesie încă din anul 2010, acest lucru nu s-a întâmplat nici până în ziua de astăzi. Proprietari de păduri din comuna Mera spun că sunt purtaţi pe drumuri, de patru ani, pentru a intra în posesia celor  230,5 hectare de păduri care le-au aparţinut şi pentru care au obţinut câştig în instanţă. Ei acuză Direcţia Silvică că nu mai vrea să respecte protocolul semnat în luna ianuarie, prin care se menţionează că se va pune la dispoziţia comisiei locale suprafeţele cu care oamenii vor fi împroprietăriţi. Din această cauză, oamenii sunt hotărâţi să-i scrie primului ministru al României. Până atunci însă vor picheta sediile Direcţiei Silvice, Ocolului Silvic Focşani, Prefecturii Vrancea, în speranţa că vor fi băgaţi în seamă de cineva.

Articol preluat din Adevărul, autor Ștefan Borcea

_______________________________________________

Jurnal Atlas TV

____________________________________________________________________
Conferinta de presa filmare proprie

 

SNAPT Propact despre culturile afectate de inundațiile din localitățile Milcovul și Răstoaca


Președintele SNAPT Propact, Costel Ichim, a fost solicitat de către reporterii Atlas TV Focșani să-și exprime opinia despre culturile fermierilor, afectate de inundațiile din localitățile Milcovul și Răstoaca, jud. Vrancea.

Raport de sustenabilitate pentru Proiectul “ProActiv – program pentru facilitarea accesului pe piața muncii”

Federaţia Agricultorilor Fermierul împreună cu Partenerul Internaţional Computer School au demarat proiectul “ProActiv-program pentru facilitarea accesului pe piaţa muncii”, finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Proiectul a urmărit prin obiectivul său general facilitarea integrării socio-profesionale  (prin informare şi consiliere) şi a accesului la o calificare relevanta pe piaţa muncii pentru persoane inactive, şomeri şi şomeri tineri, în 3 judeţe din regiunea Sud-Vest, prin asigurarea condiţiilor optime de informare şi furnizarea de asistenta integrată pentru facilitarea de asistenta integrată pentru facilitarea inserţiei şi menţinerea pe piaţa muncii a persoanelor inactive, şomerilor şi şomerilor tineri, proiectul a contribuit la realizarea obiectivului principal al AP5 şi anume “promovarea de măsuri destinate creşterii ratei de ocupare , prin atragerea şi susţinerea cât mai multor persoane pe piaţa muncii, facilitarea integrării şomerilor tineri şi a şomerilor de lungă durată pe piaţa muncii şi sprijinirea ocupării formale”.

În prezent, Federaţia Agricultorilor FERMIERUL este Partener în implementarea a două proiecte de tip strategic:

  • Proiectul „Îndrăzneşte! Fii antreprenor! ID 132008, este implementat de Asociaţia Română pentru Transparenta/Transparency Internaţional România în parteneriatcu Federaţia Agricultorilor FERMIERUL şi Sindicatul Ţăranilor şi Proprietarilor Romani. Axa prioritară 5.“Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenţie 5.2. “Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

 

  • Proiectul „Centre de Incluziune Socială RuralaID 143241, este implementat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale şi Persoanelor Vârstnice în parteneriat cu Federaţia Agricultorilor FERMIERUL şi Grupul de Acţiune Locală „INIMA GIURGIULUI – ŢARA NEAJLOVULUI ŞI A CALNISTEI”. Axa prioritară 6. Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.2. “Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Prin intermediul acestor 2 proiecte noi se urmăreşte menţinerea sustenabilităţii prin conferinţele, caravanele şi cursurile desfăşurate în judeţele de implementare.

Aceste 2 proiecte au fost concepute ca urmare a contactelor preliminare realizate de Federaţia Agricultorilor Fermierul cu potenţiali membri ai grupului ţinta, dar şi cu reprezentanţi ai autorităţilor publice locale/regionale din zonele menţionate, reieşind o nevoie crescută de măsuri de stimulare a ocupării forţei de muncă, dintre care consorţiul proiectului oferă servicii de informare şi consiliere profesională, mediere şi plasare de personal, dar şi programe de formare profesională.

În cadrul proiectului „Îndrăzneşte! Fii antreprenor! ID 132008 începând cu luna iulie 2014 va fi creat un centru regional operaţional în Slatina în cadrul căruia se vor desfăşura activităţi pentru dezvoltarea antreprenorială şi iniţierea de afaceri.

Identificarea, recrutarea şi menţinerea persoanelor incluse în grupul ţinta se va realiza prin intermediul unor canale diversificate dintre care primul consta în contacte permanente cu autorităţile locale, contacte ce vor fi iniţiate şi menţinute la nivelul Centrelor regionale de către responsabilii implementare regionali.

Sesiunile de consiliere în afaceri vor fi frecventate de membri ai grupului ţinta şi vor fi organizate atât la Centrele regionale, cât şi pe teren, acolo unde disponibilitatea grupului ţinta nu permite deplasarea la Centru. Ele vor fi susţinute de câte un expert consiliere în afaceri. Consilierea propriu-zisă se va axa pe prezentarea de mijloace şi resurse necesare demarării unei activităţi independente, pe tehnici de autoevaluare a abilitaţilor de manager etc.

De asemenea se vor organiza cursuri de competente antreprenoriale unde absolvenţii cursului vor fi invitaţi să concureze pentru premierea celor mai bune 5 planuri de afaceri. Concursul va fi organizat după absolvirea cursului de antreprenoriat.

Reprezentant legal

Ginu Costel TOMA

Raport sustenabilitate mai 2014 ID 77882

Constantin Crăciun, prezent la întâlnirea cu Dacian Cioloş, comisarul european pentru agricultură şi dezvoltare rurală


Comisarul european pentru agricultură şi dezvoltare rurală, Dacian Cioloş, a fost prezent, vineri, 4 aprilie 2014, la Teatrul Naţional din Bucureşti, pentru a răspunde întrebărilor publicului. Evenimentul a fost moderat de jurnalistul Luca Niculescu şi a debutat cu o întrebare adresată publicului: „Simţiţi că opinia dumneavoastră contează în Uniunea Europeană?”, la care au răspuns afirmativ peste 70% din cei prezenţi. “Prima concluzie este că în sală sunt prezenţi doar optimiştii”, a glumit Cioloş.  Cea dintâi întrebare a fost adresată de un voluntar din Târgovişte, care a vrut să ştie cum pot fi convinşi tinerii din mediul rural să se implice în agricultură. „Un tânăr poate beneficia de o subvenţie care se dă anual, dar dincolo de avantajele financiare e nevoie ca tânărul să depună un proiect. Una din verigile care nu sunt suficient de solide e partea de consultanţă, de consiliere“, a explicat comisarul european. În ce priveşte absorbţia fondurilor europene, Cioloş a arătat că fondurile ajung la beneficiari, iar în agricultură, absorbţia este mai bună decât în alte domenii „Mie, personal, mi se pare mult mai important să ne preocupăm de calitatea absorbţiei“, a adăugat el. „Nu Bruxelles-ul decide. Sentimentul românilor că părerea lor nu contează este generat de impresia că deciziile se iau la Bruxelles“, a explicat Cioloş, răspunzând unei întrebări adresate de Niculescu „Atât clasa politică la nivel naţional, cât şi cei care reprezintă România trebuie să traducă centrul nevralgic al deciziilor. Comisia Europeană este nedreptăţită. Pe de altă parte, când tot datorită deciziilor comunitare, un stat e penalizat, cei de acasă spun că Bruxelles-ul ne impune, fără să prezinte detaliile“, a explicat el.  În dezbatere a intervenit şi o participantă, Ileana Manolache, care a declarat că nu se simte reprezentată la nivel european şi face parte din categoria euroscepticilor. „UE nu pune la îndoială rolul României. Comisia Europeană nu s-a opus aderării României la Schengen. Decizia e politică, unele state membre consideră că România nu e pregătită. Eu cred că ar fi trebuit ca România şi Bulgaria ar fi trebuit să ştie dinainte care sunt criteriile, ca să putem trage linie“, a declarat Cioloş, replicând unui comentariu venit din public, în care se preciza că aderarea României la Schengen ar fi fost împiedicată de Comisia Europeană. Pe tema discriminării românilor în UE, Cioloş a arătat că, practic, cetăţenii români nu s-au lovit de restricţii, chiar dacă „unele state membre au abuzat de dreptul european“. „Fiecare stat membru poate evita excesele“, a arătat el. Partea a doua a conferinţei a debutat cu o nouă întrebare către public: „Veţi participa la alegerile pentru Parlamentul European?“, la care, în mod surprinzător, 100% din cei prezenţi au răspuns afirmativ. „Mă bucur, presupun că cei care au făcut efortul să vină aici sunt interesaţi de acest lucru“, a comentat comisarul european. În dezbatere a intervenit şi Erwin Albu, care s-a prezentat drept „aproape candidat la alegerile europarlamentare“ şi a acuzat că alegerile au fost deja fraudate. „Eu am obţinut 44.000 de semnătur“, a arătat el. „Nu am elementele să verific, alegerile europene sunt organizate de guverne. Nu am elementele de apreciere să pot să judec. Am văzut că BEC a făcut o verificare“, a spus Dacian Cioloş şi a adăugat că, în alte state membre, candidaţilor independenţi li se cer mult mai puţine semnături.Tot el a adăugat că se discută despre un vot regional, pe liste, astfel încât sistemul electoral să nu se mai aplice doar la nivel naţional. „Şi în atrii, şi în ventricule îmi circulă sânge ţărănesc“  Constantin Crăciun, care s-a recomandat drept „ţăranul sărac din Vrancea“, a început prin a-l întreba pe Cioloş dacă „în atrii îi circulă sânge ţărănesc“, la care comisarul european a replicat: „Şi în atrii, şi în ventricule îmi circulă sânge ţărănesc“. Crăciun s-a plâns de acciza la ţuică, produs tradiţional românesc, şi a arătat cu degetul către vecinii din Ungaria, care nu suportă acelaşi cost. „Acciza la ţuică e definită prin legislaţie naţională“, a lămurit comisarul european. Soluţia tot aici, în România, este“, a adăugat el.

 

Comisarul european Dacian Cioloș, primit cu plăcinte de casă la o dezbatere pe teme europene

placintaComisarul european pentru agricultură, Dacian Cioloş, a avut parte de o surpriză inedită din partea unui ţăran român. După ce a participat la o dezbatere pe teme europene, Dacian Cioloş a fost întâmpinat cu două tăvi cu plăcinte.

„Domnule comisar, vă invit să serviţi o plăcintă făcută de soţia mea, care a obţinut un premiu la Festivalul Plăcintei de la Târgu Ocna. Să vedem dacă este bună sau nu”, așa i s-a adresat bărbatul comisarului Dacian Cioloș.

Invitaţia a venit de la Constantin Crăciun, cel care s-a autointitulat „Ţăranul sărac al Europei”, deşi situaţia sa materială, după cum recunoaşte, nu este chiar rea. După ce a gustat prima oară, comisarul european pentru agricultură, Dacian Cioloş, s-a interesat de reţetă.

„Este de la vacile mele, dar nu trece trei zile de când se face, pentru că este brânză proaspătă. Noi nu mâncăm din cumpărat. O plăcintă dacă se face din cumpărat nu mai este bună”, a explicat el secretul plăcintelor.

Dacian Cioloş a recunoscut că plăcinta a fost „ca la mama acasă”. „Ca la mama acasă. Dacă ar fi toţi ţăranii la fel de săraci, între ghilimele, la dânsul, am văzut, îşi asumă sărăcia şi încearcă să o valorifice cât poate mai bine”, a spus Dacian Cioloș. Oficialul de la Bruxelles a participat la o dezbatere publică, pe teme europene, moderată de realizatorul Digi24 Luca Niculescu. Dacian Cioloș este comisar european pentru agricultură și dezvoltare rurală la începutul anului 2010.

 

Agricultura, la raport, prin prisma dialogului social

Fragment din emisiunea Viata satului, difuzată pe TVR1, pe 30 martie 2014

Dialogul social pentru modificarea legislaţiei muncii a rămas în aer

dsDialogul social dintre Guvern, pe de o parte, şi patronate şi sindicate, pe de altă parte, nu este încă pe deplin clarificat, deoarece părţile nu s-au înteţeles în privinţa modificărilor care trebuie aduse Legii 62/2011, a dialogului social, precum şi a legislaţiei muncii.

Singurul consens obţinut a fost pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social, pentru care s-a aprobat Legea 248/2013. Guvernul a cerut Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social adoptarea unui moratoriu pe un an privind legislaţia muncii, însă sindicatele nu au fost de acord. În aceste condiţii, s-a căzut de acord ca organizaţiile patronale şi sindicale să facă propuneri privind legislaţia muncii, care urmează să fie discutate între cele trei părţi în acest an, astfel încat să se ajungă la un consens. “Cel puţin pană la ora actuală nu s-a ajuns la un consens. Actuala lege are nişte prevederi care din punctul de vedere al multora ar trebui anulate sau modificate”, a spus prefectul Cătălin Kanty Popescu, la ultima şedinţă a Comisiei de dialog social din cadrul Instituţiei Prefectului. “Am avut nişte discuţii la Ministerul Muncii şi în curand se pare că vom avea o formă agreată de toată lumea”, a spus la randul său Costel Ichim, preşedintele Sindicatului Propact din Vrancea. Potrivit lui Emil Ravoi, preşedintele local al al Federaţiei Cartele Alfa, sindicatele şi-au înaintat propunerile, iar pană în vară se speră la un consens. (M. BOICU)

Culegere de date privind piaţa muncii în judeţul Olt

Acțiune desfășurată în cadrul Proiectului  „ProActiv – program pentru facilitarea accesului pe piaţa muncii” Contract de finanţare: POSDRU/102/5.1/G/77882

Mii de şomeri înregistraţi în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Olt şi-au găsit de lucru cu ajutorul măsurilor adoptate de instituţie.

Şi pentru perioada următoare, AJOFM are o serie de activităţi pe care urmează să le implementeze, astfel încât oltenii şomeri din toate categoriile de vârstă sau socio-profesionale să poată fi încadraţi pe piaţa muncii într-un timp cât mai scurt.

Potrivit statisticilor instituţiei, pe parcursul anului 2013, la nivelul judeţului Olt, 8.600 de persoane aflate în căutarea unui loc de munca au reuşit să se angajeze în diverse domenii de activitate. Numărul celor încadraţi pe piaţa muncii este unul destul de bun, având în vedere că obiectivul general al AJOFM în 2013 a fost încadrarea a 9.700 de şomeri. Până în 2016, instituţia are trasate o serie de măsuri pentru creşterea ratei de ocupare a forţei de muncă, măsuri ce vizează toate grupele de vârstă, indiferent de etnie sau pregătirea socio-profesională.

Ca direcţii de acţiune în anii 2013-2016, sunt creşterea ratei de ocupare a forţei de muncă, cu focalizare pe următoarele grupuri tinta – tineri cu vârste cuprinse între 15-25 de ani, lucrători cu vârste între 50-64 de ani, femei, lucrători necalificaţi, persoane cu handicap, persoane cu responsabilităţi familiale complexe, minorităţi etnice, inclusiv minoritatea romă; creşterea calificării şi implicit a productivităţii muncii, prin promovarea programelor de formare profesională a salariaţilor, adaptate la oportunităţile de dezvoltare economică, susţinerea celui de-al treilea sector – economia socială şi a întreprinderilor sociale, având drept scop creşterea coeziunii şi inserţiei sociale a persoanelor provenite din grupuri vulnerabile, prin înfiinţarea în interes local de noi locuri de muncă şi/sau servicii sociale. O altă direcţie de acţiune este introducerea procedurii de şomaj parţial, care să permită pe o perioadă limitată cumularea veniturilor din muncă, în regim part-time, cu o parte din indemnizaţia de şomaj; introducerea cazierului social în raport cu accesul la achiziţiile şi contractele publice, prin interdicţia de a participa la orice formă de atribuire de contracte de achiziţii sau lucrări publice a acelor agenţi economici care au utilizat forme de muncă la negru, exploatarea în muncă sau au utilizat minori pentru munca de noapte, la înălţime sau în condiţii meteo adverse, în ultimii doi ani.

Potrivit conducerii instituţiei, alte măsuri se referă la reducerea fenomenului muncii la negru şi întărirea disciplinei fiscale, promovarea unei legislaţii favorabile tinerilor prin care să fie asigurat tranzitul coerent de la sistemul educaţional către piaţa forţei de muncă, stimularea şi extinderea măsurilor de stimulare a angajării tinerilor pe piaţa muncii, în special a celor proveniţi din centrele de plasament şi a persoanelor cu handicap, dezvoltarea unei reţele de specialişti pentru consiliere şi informare privind locurile de muncă pentru persoanele cu handicap, promovarea de programe integrate pentru incluziunea socială a romilor, pornind de la creşterea ratei de ocupare a acestora, şi consolidarea relaţiei între autorităţile guvernamentale cu organizaţiile nonguvernamentale pentru a identifica nevoile acestora.

Numărul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Olt a scăzut în februarie 2014, anunţa reprezentanţii instituţiei. Peste 500 de persoane au fost scoase de pe lista celor fără loc de muncă, rata şomajului ajungând la 8,35%, mai mică cu 0,31 puncte procentuale faţă de cea din ianuarie.

La sfârşitul lunii februarie 2014, rata şomajului înregistrat la nivel judeţean a fost de 8,35%, mai mică cu 0,31 puncte procentuale decât cea din luna ianuarie şi mai mare cu 0,07 pp decât cea din februarie 2013. Numărul total al şomerilor înregistraţi în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Olt a fost de 15.138 persoane (din care femei 5.524), cu 563 persoane mai puţin faţă de sfârşitul lunii anterioare. Din totalul şomerilor înregistraţi la nivel judeţean, 4.708 sunt indemnizaţi (3.748 indemnizaţie de şomaj 75% şi 960 indemnizaţie de şomaj 50%) şi 10.430 neindemnizaţi.  Femeile reprezintă 36,49%, rata şomajului în rândul lor fiind de 6,29%.

Mai puţini şomeri în judeţ în lună martie 2014, arată statisticile Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Olt.

La sfârşitul lunii martie, rata şomajului înregistrat la nivel judeţean a fost de 7,94%, cu 0,41 puncte procentuale mai mică decât cea din luna februarie şi cu 0,17 pp decât cea din martie 2013, arată statisticile Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Olt.

Numărul total al şomerilor înregistraţi în evidenţele instituţiei a fost de 14.405 persoane (din care femei 5.344) cu 733 persoane mai puţin faţă de sfârşitul lunii anterioare. Din totalul şomerilor înregistraţi la nivel judeţean, 3.838 sunt indemnizaţi (3.304 primesc indemnizaţie de şomaj 75% şi 534 primesc indemnizaţie de şomaj 50%) iar 10.567 nu mai primesc ajutor de la stat. Potrivit aceleiaşi surse, femeile reprezintă 37,10% din totalul persoanelor înregistrate ca fiind în căutarea unui loc de muncă, rata şomajului în rândul lor fiind de 6,09%.

Solicitanti locuri de Munca, indemnizati, pe meserii, martie 2014

(click pentru vizualizare liste)

Beneficiarii Măsurii 141 riscă să rămană neverificaţi

vlcsnap-2014-03-21-13h50m07s4În cadrul şedinţei comisiei de dialog social, desfăşurate la Prefectura Vrancea, pe 20 martie 2014, la Focşani, preşedintele SNAPT Propact, Costel Ichim, a ridicat problema beneficiarilor Măsurii 141 ale căror dosare ar trebui verificate pentru că acei agricultori care au primit finanţare şi sunt acum în anul 4 se află într-o situaţie delicată, riscand să nu mai primească fonduri şi chiar să nu mai fie eligibili pentru viitoare proiecte europene dacă nu sunt controlaţi în timp util. Ajutorul pentru ferme de semi – subzistenţă se acordă pe o perioadă de cinci ani, cu îndeplinirea unor condiţii. În cazul în care în primii trei ani nu s-au îndeplinit aceste condiţii banii primiţi înapoi nu se restituie, dar nu se acordă următoarele tranşe. Vrancea a ocupat primul loc pe ţară la Măsura 141, însă au renunţat să meargă mai departe de anul trei. Cei care au solicitat tranşa a patra sunt cei care spun că şi-au îndeplinit condiţiile asumate şi care trebuie verificaţi pană la finalul lunii aprilie pentru a primi banii. Problema a fost ridicată de Costel Ichim, preşedintele Sindicatului Propact, la şedinţa de ieri a Comisiei de Dialog Social, care a atras atenţia că nu mai puţin de 346 de dosare ar trebui veficate. Între Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit şi direcţiile agricole a existat un protocol, prin care specialiştii Direcţiei Agricole, urmau să verificie cererile, care s-a încheiat pe 1 martie. “A fost încheiat un acord de delegare între Direcţia Agricolă şi APDRP care a încetat la 1 martie 2014. A fost un gol pană astăzi, cand s-a încheiat un acord de delegare cu Direcţia de Dezvoltare Rurală”, a spus reprezentantul Direcţiei Agricole la şedinţă. “La un efectiv de patru specialişti nu se pot verifica 343 de dosare din anul 4. Situaţia este foarte gravă, pentru că cei din anul 4 sunt cei care au dus proiectele la final. Dacă nu vor fi verificaţi nu vor primi tranşa patru şi riscă să dea banii înapoi şi să nu mai poată accesa fonduri europene pe viitor”, a afirmat Costel Ichim. Potrivit purtătorului de cuvand al Direcţiei Agricole, Crin Constantinecu, dosarele depuse pe Măsura 141 pot fi verificate pană la finalul lunii aprilie. “Direcţia Agricolă a verificat 49 de dosare în primăvara anului 2013. În această iarnă, în lunile decembrie, ianuarie şi februarie, a fost verificate 243 de dosare, rămanand de verificat 284”, a precizat acesta. Din cele 284 de dosare este posibil să rămană şi mai puţine, dacă beneficiarii Măsurii 141 vor renunţa să mai solicite banii cuveniţi pentru că nu au îndeplinit condiţiile pe care şi le-au asumat la accesarea măsurii. Pentru a clarifica situaţia, prefectul Cătălin Kanty Popescu a decis ca luni şefii instituţiilor din agricultură să fie convocaţi la Prefectură, pentru a putea fi luate măsuri ca dosarele să fie depuse în timp util.

(Articol preluat din Ziarul de Vrancea, autor Mihai Boicu)

Federaţia Agricultorilor Fermierul şi SNAPT Propact au negociat norma de venit pentru micii producători agricoli din Vrancea

craciun si costelAnul 2013 a fost, pentru micii producători agricoli, persoane fizice, un an dificil în ce priveşte aplicarea unitară, indiferent de zonă, a normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor, obţinute din exploatarea terenurilor  agricole, a animalelor şi din alte activităţi ce vizează acest domeniu. Vocea acestor truditori ai pământului şi dezacordul lor în ce priveşte modul inechitabil de impozitare au fost auzite, într-un final, de autorităţi care au promis că vor rezolva situaţia în 2014. Acest lucru s-a concretizat prin formarea unor comisii speciale care au stabilit norme de venit reale, conforme cu particularităţile fiecărei zone. Din judeţul Vrancea, au prezentat metodologia şi criteriile de stabilire a normei de venit doamna Petra Ochişor, director executiv DADR Vrancea, domnii Cătălin Popescu, prefectul judeţului Vrancea, Costel Ichim, vicepreşedinte F.A. Fermierul şi preşedinte SNAPT Propact, şi Constantin Crăciun – Ţăranu’ Sărac, lider de sindicat şi preşedinte de cooperativă.

(Material preluat de la TVR, emisiunea Viata Satului, 9 mart. 2014)

___________________________________________________

Opinii despre modul de aplicare a normelor pe venit în județul Vrancea, 29 iunie 2014 (preluare Viața Satului)

 

Ghita Ciobanul e istorie! “Taranul sarac” din Vrancea si-a tras site si-i face concurenta serioasa! Uite cum isi lauda oile

61469382Ghita Ciobanul e istorie! Constantin Craciun, zis Taranul Sarac din Vrancea, s-a facut cunoscut dupa ce a participat la proteste cu oaia sa, Frumusic, iar acum s-a lansat in mediul virtual!

“Taranu sarac… file de poveste. Cine n-a auzit de mine? Eheeee… Pana si cei din parlament m-au primit sa le explic cum sta treaba cu agricultura. De auzit au auzit, insa n-au bagat la cap. O sa le repet cat oi trai… Sper ca intr-o zi sa-si dea seama ca ne-au adus de la sapa de fier la sapa de lemn!”, isi incepe istorisirea in mediul online Constantin Craciun.

Continuarea articolului pe

http://www.cancan.ro/actualitate/intern/cel-mai-sarac-taran-vrea-sa-inventeze-un-nou-sport-constantin-craciun-vrea-sa-deschida-o-corida-pentru-berbeci.html

Federaţia Agricultorilor Fermierul – participantă la Conferința cu tema „CĂRBUNELE – Trecut, Prezent și Viitor în Industria Energetică”

2014-01-16 10.16.54carbune1carbune2Federația Agricultorilor FERMIERUL a fost reprezentată de domnul Ginu Costel Toma – Președinte FAF – la conferinţa cu tema: “CĂRBUNELE – Trecut, Prezent și Viitor în Industria Energetică”, organizată de Cotidianul Național PUTEREA, la data de 16 ianuarie 2014, Hotel Pullman, Sala New York, București.

Evenimentul a reunit reprezentanți ai autorităților cu responsabilităţi în domeniu, lideri sindicali, reprezentanți ai jucătorilor de pe piață, ai companiilor de avocatură, specialiști, investitori, reprezentanți bănci.

 

Speakeri invitați

-          Constantin Niță – Ministrul Delegat pentru Energie

-          Câmpeanu Mariana – Ministrul Muncii, Familiei și Protecției Sociale

-          Maricel Popa – Secretar de Stat, Ministerul Economiei

-          Laurențiu Ciurel – Director General Executiv CEN Oltenia

-          Ginu Costel Toma – Președintele Federației Agricultorilor FERMIERUL

-          Ion Popescu – Președinte Confederația Sindicală Națională MERIDIAN

În cadrul conferinței s-au dezbătut subiecte de actualitate din sectorul minier, referitoare la o nouă strategie de exploatare a acestei resurse naturale, de care România beneficiază din plin. De altfel, noua Strategie Energetică Naţională, proiect aflat în lucru la Departamentul pentru Energie din Ministerul Economiei, va pune un accent deosebit pe industria minieră, iar necesarul de finanțare in acest sens este de două miliarde de euro a declarat ministrul pentru Energie, Constantin Niță. De asemenea, ministrul Muncii, Mariana Câmpeanu, a vorbit despre oportunităţile pe care relansarea industriei miniere le poate avea în România în ceea ce priveşte crearea de locuri de muncă. La rândul lui, Laurenţiu Ciurel, directorul general al CEN Oltenia, a explicat rolul cărbunelui în mixtul energetic românesc. Cărbunele a revenit în centrul atenţiei nu numai în România, ci la nivel global, Agenţia Internaţională pentru Energie estimând că, până în 2018, cererea de cărbune va creşte în întreaga lume. România dispune de cărbune, în special huilă şi lignit, pentru aproape 120 de ani. Cererea anuală de cărbune va înregistra un ritm mediu de creştere de 2,3% pe an până în 2018, mai puţin faţă de avansul de 2,6% preconizat, dar şi faţă de o creştere reală de 3,4% pe an înregistrată între 2007 şi 2012. Acestea sunt estimările Agenţiei Internaţionale a Energiei (IEA).

Conferinţă de presă depre retrocedările de pădure de la Mera

Costel Ichim, vicepreşedintele Federaţiei Agricultorilor Fermierul, şi Aurel Copu, preşedintele Asociatiei Proprietarilor de Paduri Mera, membru Propact, au susţinut marţi, 14 ianuarie 2014, o conferinţă de presă în care au vorbit despre succesul repurtat pentru persoanele care deţin drepturi de a primi suprafeţe de pădure în zona Mera.

________________________________________________

Vrancea Media

http://vranceamedia.ro/video-primele-dosare-funciare-de-la-mera-rezolvate-de-autoritati-dupa-implicarea-sindicalistilor/

Adevărul

http://adevarul.ro/locale/focsani/paduri-judecata-1_52d5372fc7b855ff5678a9a7/index.html

Monitorul de Vrancea

http://www.monitorulvn.ro/articole/-aranii-de-la-mera-cer-despagubiri-pentru-tergiversarea-retrocedarilor_2_156997.html

http://www.monitorulvn.ro/articole/direc-ia-silvica-a-cedat-da-padurea-comisiei-locale-de-la-mera_2_156922.html

Ziarul de Vrancea

http://www.ziaruldevrancea.ro/viata-satului/101709-directia-silvica-trebuie-sa-dea-230-de-hectare-locuitorilor-din-mera.html

Atlas TV Focşani

Cu “Semănatul” pe 2014

Fotografie0312Membri ai Federaţiei Agricultorilor Fermierul şi SNAPT Propact au mers cu “Semănatul” la Instituţia Prefectului Vrancea şi DADR Vrancea unde au transmis conducerii şi angajaţilor celor două instituţii urările cuvenite, specifice sărbătorilor de iarnă şi începutului de an nou, dar şi mesajul de a colabora cât mai mult în beneficiul agricultorilor.

Buna dimineata An Nou!

Seaman grau si cu secara,

Pana-n seara

Sa rasara,

Pana mane sa se coaca,

Pana maine sa se faca,

Sa fim cu totii voiosi,

Sa ramaneti sanatosi,

Ca merii,

Ca perii,

In mijlocul primaverii,

Si ca toamna cea bogata,

Cu de toate indestulata.

La anul si la multi ani!

_______________________________________

Adevărul Focşani

http://adevarul.ro/locale/focsani/foto-video-Taranul-sarac-oaia-frumusica-prefectura-directia-agricola-1_52cbfa8bc7b855ff5647057f/index.html

Ziarul de Vrancea

http://www.ziaruldevrancea.ro/actualitatea/101425-taranul-sarac-a-mers-cu-oaia-la-urat-la-prefectura.html

Vrancea Media

http://vranceamedia.ro/video-taranu-sarac-a-mers-la-semanat-cu-oaia-frumusica/

 

Ţăranu’ Sărac îşi lansează site

Lansare site Taranu' Sarac 23 dec 2013[(002006)15-07-10]Federaţia Agricultorilor Fermierul şi Sindicatul Naţional al Agricultorilor, Proprietarilor şi Ţăranilor Propact, Organizaţia Judeţeană Vrancea, organizează luni, 23 decembrie 2013, ora 11.30, la sediul organizaţiei Vrancea din Focşani, strada Republicii nr. 7, conferinţa de presă cu ocazia lansării site-ului personal al Ţăranului Sărac, prilej cu care vor fi prezenţi membri ai celor două organizaţii şi bine cunoscutul fermier şi sindicalist Constantin Crăciun. Evenimentul este o ocazie de a demonstra că fermierul român este ancorat la tot ceea ce este modern şi că găseşte în lumea virtuală un instrument de promovare, cât şi de informare în privinţa cerinţelor practicării unei agriculturi moderne şi competitive pentru piaţa Uniunii Europene, în contextul noului exerciţiu financiar 2014 – 2020. O prezenţă permanentă în media naţională, Constantin Crăciun consideră site-ul o îngemănare a activităţii şi personalităţii sale, dar şi un mod de oglindire a activităţii fermierului român care se confruntă şi cu multe neajunsuri. Prin acest portal deschis tuturor celor interesaţi, Ţăranu’ Sărac nu-şi va promova doar activitatea sa de-a lungul timpului, cu originalele luări de poziţii la măsurile şi legile emise de guvernanţi, dar va aduce şi unele recomandări în domeniile viticulturii, culturii cerealelor şi zootehniei.

Federaţia Agricultorilor Fermierul

S.N.A.P.T. Propact

Pentru vizualizare site accesaţi http://taranusarac.vranceamedia.ro/

Evenimentul in presa locala si nationala:

Adevărul:

http://adevarul.ro/locale/focsani/Taranu-sarac-constantin-craciun-propriul-site-1_52b87588c7b855ff56f37e46/index.html

Atlas TV:

http://www.vranceaatlastv.ro/jurnal-stiri-atlas-tv-23-decembrie-2013

Ziarul de Vrancea

http://www.ziaruldevrancea.ro/actualitatea/101144-%E2%80%9C%C5%A3%C4%83ranul-s%C4%83rac%E2%80%9D-%C5%9Fi-a-f%C4%83cut-site.html

 

Activitatea Federaţiei Fermierul în proiecte POSDRU

http://fafermierul.ro/