FEDERAŢIA AGRICULTORILOR FERMIERUL

Mai aproape de tinerii fermieri şi de ţărani

Conferinta de presa pe tema revendicarilor din viticultura. Propact 23.02.2012

Expunere de motive

 

Viticultorii vrânceni, proprietari de crame şi cultivatori ai plantaţiilor viticole din Vrancea, sunt constituiţi ca agenţi economici, mici, mijlocii şi mari, în cadrul Federaţiei Viticultorii Vrânceni şi Sindicatului Naţional al Agricultorilor, Proprietarilor şi Ţăranilor Propact, organizaţii autorizate de Ministerul Justiţiei în anul 2005, care le reprezintă interesele în faţa autorităţilor pentru buna desfăşurare a activităţii lor. Viticultorii, ca agenţi economici, lucrează şi deservesc o suprafaţă de 26.000 ha cultivate cu viţă de vie, la nivelul judeţului Vrancea. Numărul agenţilor economici  din judeţ, care au constituite antrepozite fiscale, sunt în număr de 185, din care în funcţiune, 110. Aceşti agenţi economici au fost constituiţi prin Legea 31/1990 sau prin Ordonanţa 44/2008. Ca o consecinţă a politicii Ministerului Agriculturii, ei au reuşit  să comaseze terenurile viticole şi să-şi constituie ferme viticole dotate cu toate utilajele agricole necesare şi să-şi construiască spaţii de prelucrare şi de depozitare a vinurilor naturale liniştite, obţinute în ferma proprie sau prin cumpărare de struguri de la ceilalţi producători particulari, în felul acesta, aceste antrepozite fiscale deservind mai multe areale viticole din cadrul celor trei podgorii vrâncene, Coteşti, Odobeşti şi Panciu. Având în vedere că ele sunt amplasate în fiecare podgorie, în zonă rurală, ele reprezintă o sursă de existenţă pentru oamenii din zonă, care sunt salariaţi la aceşti agenţi economici şi, de asemenea, o soluţie pentru valorificarea producţiei de struguri a fiecărui cultivator de viţă de vie.

Prin desfiinţarea acestor societăţi economice, ce-şi desfăşoară activitatea în agricultură, se creează o problemă socială pentru dezvoltarea zonei rurale, la care se adaugă pierderea plantaţiilor viticole moderne din această zonă. Fiind o zonă de monocultură, populaţia nu-şi poate câştiga existenţa din alte activităţi agricole, deoarece zona permite numai cultivarea viţei de vie, din moşi-strămoşi.

Domnule Prim-ministru, noi considerăm că HG 50/2012 este discriminatorie faţă de toţi fermierii viticoli din ţară, mici şi mijlocii, care cultivă viţa de vie şi produc vinuri liniştite naturale, deoarece conform Directivei 92/84 CEE a Consiliului, vinul liniştit are acciza 0. Ori măsura luată prin HG 50/2012 este inoportună, deoarece aceşti agenţi economici niciodată nu vor avea de plătit acciză către statul român. Şi în Codul Fiscal românesc, vinul liniştit are, de asemenea, acciza 0. Iar cerinţa de majorare a capitalului social şi de constituire a garanţiei financiare la Trezorerie o considerăm abuzivă şi discriminatorie. Prevederea HG50/2012 prin care garanţia se constituie la fermierii viticoli cu antrepozite fiscale nu numai pentru plata accizei inexistente de fapt, ci şi pentru plata altor creanţe fiscale constituie iarăşi o discriminare a activităţii noastre ca agenţi economici faţă de ceilalţi agenţi economici din ţara noastră, care desfăşoară alte activităţi. Dacă toţi agenţii economici din România ar fi fost obligaţi să depună o garanţie financiară la Trezorerie, sigur nu ne-am fi considerat discriminaţi.

De asemenea, HG 50/21012 nu face distincţie între capacitatea de producţie a utilajelor noastre sau capacitatea de depozitare şi cantitatea de vin liniştit, producţie marfă pe care o avem în cramele noastre. Suma stabilită prin HG50/2012 este dată pentru capacitatea de producţie şi nu pentru cantitatea de vin produsă şi vândută, pentru care realizăm venituri impozabile. Sunt situaţii când cisternele şi vasele sunt goale, cu aer, deoarece de trei ani de zile consecutiv podgoriile Vrancei au fost afectate de ger şi, în consecinţă, producţia de vin a fost mai mică decât capacitatea de depozitare. O altă prevedere inoportună este aceea prin care nu ni se acordă nicio reducere de 50 la sută sau 75 la sută din suma constituită pentru garanţie dacă agenţii noştri economici şi-au plătit la zi toate taxele şi impozitele. Toate aceste prevederi instituite de Ministerul Finanţelor le considerăm partinice deoarece favorizează doar 3 – 4 agenţi economici mari din ţară, care cumpără şi vând vin, iar pe noi scoţându-ne, în felul acesta, de pe piaţă şi făcându-ne concurenţă neloială. În concluzie: considerăm că măsurile luate, acum şi de-a lungul timpului, au afectat interesele noastre, am fost discriminaţi şi a fost favorizată concurenţa neloială.

 

Preşedinte                                                                  Preşedinte

Federaţia Viticultorii Vrânceni                             SNAPT Propact

Ing. Manole Toader                                                Ichim Costel

Leave a comment