FEDERAŢIA AGRICULTORILOR FERMIERUL

Mai aproape de tinerii fermieri şi de ţărani

Archive for August, 2012

Seminar Ad-hoc (IV): “Valorificarea potenţialului horticol”

24/07/2012 – 27/07/2012

Cel de-al patrulea seminar ad-hoc, cu tema “Valorificarea potențialului horticol”, va fi organizat în perioada 24 – 27 iulie 2012 la Râmnicu Vâlcea și se adresează în special grupurilor de producători.

În cadrul seminarului, specialiștii români și străini vor prezenta rolul și locul horticulturii în agricultură la nivel mondial, european și național, vor fi dezvoltate idei de marketing pentru produsele horticole, reperele de bază pentru valorificarea superioară a produselor horticole, vor fi evidențiate avantajele și dezavantajele asocierii producătorilor horticoli, și totodată, vor fi prezentate experiențe de succes şi numeroase studii de caz despre asociere, agricultura bio și permacultură.

Vor fi organizate 2 vizite de studiu și 4 ateliere de lucru.

Organizator Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală

http://www.rndr.ro/EvenimentDetaliu.aspx?id=1008

Propuneri  ale Federaţiei Agricultorilor Fermierul în cadrul seminarului ad hoc „Valorificarea potenţialului horticol” 24 – 27 iulie 2012, Râmnicu Vâlcea

a) Producţia necomercializata sau neindustrializata poate fi oferită micilor producători de conserve. Ofertele pot fi publicate pe site-ul RNDR.

b) Capacitatea de industrializare este aproape nulă faţă de producţia marfa înregistrată sau neînregistrată.

c) Spaţiile de stocare / sortare sunt insuficiente.

d) Aşteptările fermierilor cu privire la fondurile europene pentru reconversia culturilor pe programul 2014 – 2020 sunt optimiste. Reconversia trebuie însoţită de un program pentru investiţii în prelucrarea primară şi secundară.

e) Este recomandată o măsură în cadrul PNDR de stimulare a parteneriatelor public – private prin care administraţiile locale să poată accesa fonduri europene fiind astfel obligate să:

- stimuleze / încurajeze participarea fermierilor la asociere între ei şi împreună cu Primăriile;

- angajeze specialişti care să fie mai aproape de ţăranii fermieri;

- creeze birouri de consultanţă şi, pe termen mediu, să dezvolte un birou de scriere de proiecte;

- identifice strategii de dezvoltare locală prin

1. Crearea de întreprinderi sociale de prelucrare primară şi/sau

2. Investiţii specifice privind teritoriul comun indiferent de proprietate.

f) Accizele să fie aplicate la vânzare şi nu la butoi pentru producţia de băuturi alcoolice din fructe (ca şi la TVA: plata la încasare şi nu la facturare);

g) Asiguratorii să asigure veniturile şi nu cheltuielile la fel ca în celelalte ţări europene;

h) Finanţarea să coste rezonabil: dobânzi ca şi în Europa şi chiar subvenţionate.

Chestionar consultativ lansat de PAC

Politica Agricolă Comună a Uniunii Europene (PAC) este una dintre cele mai importante politici, care afectează viaţa de zi cu zi a fiecăruia dintre cele 500 de milioane de cetăţeni ai Uniunii Europene.

În prezent, această politică se află în plin proces de reformă, pe această temă având loc o amplă dezbatere. În cadrul acestei dezbateri, Parlamentul European a lansat un proces de consultare a cetăţenilor, care îşi pot exprima opinia prin intermediul unui chestionar disponibil la adresa http://www.food4.eu/ro/have_your_say.html .

Spuneţi-vă cuvântul!

De la agricultori la consumatori: ce fel de politică agricolă şi alimentară comună?
Prezentul chestionar se adresează tuturor cetăţenilor UE, nu numai lucrătorilor sau specialiştilor din domeniul agriculturii. Chestionarul ar trebui să contribuie la îmbunătăţirea cunoştinţelor dumneavoastră privind principalele provocări cu care se confruntă Uniunea Europeană (UE).
Răspunsul la următoarele întrebări nu presupune o înţelegere aprofundată sau o cunoaştere prealabilă a politicii agricole comune a UE. Întrebările au un caracter general, bunul simţ şi câteva reflecţii personale fiind de ajuns pentru a putea răspunde la ele.
Completarea chestionarului durează 5-10 minute. Vă invităm să răspundeţi cum consideraţi de cuviinţă.

Toate răspunsurile vor fi centralizate intr-un document de care Parlamentul European va ţine cont în elaborarea unei poziţii referitoare la reforma PAC.

De asemenea, apreciem contribuția dumneavoastră în popularizarea acestui proiect către toți cetățenii interesați de acest subiect.

Chestionarul poate fi completat până cel târziu Luni, 27.08.2012, ora 12.00.

Vă mulţumim şi vă aşteptăm cu interes opiniile!

Notă juridică şi protecţia datelor cu caracter personal

 

Federaţia Agricultorilor Fermierul, membră a Reţelei Naţionale de Dezvoltare Rurală, participă la a treia sesiune a Grupurilor de Lucru Tematice

Intâlnirea care va avea loc în perioada 30-31 august 2012, la Saschiz, jud. Mureș. Această întâlnire este ultima din acest an şi face parte din seria de 3 întâlniri ale Grupului de Lucru Tematic 4 – ”Suport pentru ferme mici si mijlocii”. Cele 8 Grupuri de Lucru Tematice(GLT) au fost constituite la cea de a 2-a Reuniune a Comitetului Național de Coordonare (CNC) al Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală (RNDR).

Scopul acestor Grupuri de Lucru Tematice este de a stabili un forum de dezbatere a subiectelor relevante privind dezvoltarea rurală în România. Structura fiecărui grup, liniile de lucru, metodologia de lucru, activităţile care se doresc să se desfăşoare şi rezultatele care se obţin vor fi specifice fiecărui grup în parte.

Grupurile de Lucru Tematice sunt:

GLT 1 – Promovarea şi valorificarea patrimoniului cultural şi natural (inclusiv turismul rural)

GLT 2 – Schimburi de Bune Practici pentru GAL-uri

GLT 3 – Oportunităţi de finanţare

GLT 4 – Suport pentru ferme mici şi mijlocii

GLT 5 – Forţa de muncă în mediul rural

GLT 6 – Mediu şi Infrastructură verde

GLT 7 – Creşterea competitivităţii

GLT 8 – Asociere şi Cooperare

Primul pas făcut cu dreptul către Camerele Agricole

Preşedintele Comitetului Naţional de Iniţiativa pentru organizarea alegerilor pentru Camerele Agricole în toată ţara a fost ales ieri, 22.08.2012. Gheorghe Glaman (foto) este un profesionist cu o experienţă de 50 de ani în horticultură şi administraţie. Om de ştiinţă şi manager a creat 19 soiuri certificate şi are patru invenţii şi brevete printre care “Produs de origine vegetală pentru combaterea dăunătorilor plantelor şi de creştere a imunităţii lor, compoziţii care conţin şi metoda de protecţie a plantelor”.

Autor a numeroase lucrări de cercetare în viticultura şi pomicultura, premiat de diverse institute de cercetare internaţionale, Gheorghe Glaman este membru al Comitetului Executiv al Societăţii Internaţionale de Ştiinţe Horticole, preşedinte al Societăţii Române a Horticultorilor, vicepreşedinte al Secţiei de Horticultura a  Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu – Siseşti”, profesor universitar, doctor honoris causa.

Manager experimentat, Gheorghe Glaman a condus pentru perioade îndelungate unităţi de producţie mari dar şi Trustul Pomiculturii, Direcţia Generală Tehnica a Horticulturii.

“… Deci depinde de unde priveşti. Dacă vrei să ai un măr perfect, care să arate bine într-o fructieră, atunci cauţi aşa ceva. Dacă vrei un măr cu rapăn atunci… Cercetarea are un rol important, dar, din păcate, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Ministerul Agriculturii, Guvernul în totalitatea lui, Parlamentul, ca să nu merg şi mai departe, îşi bat joc de cercetarea agricolă, caută să le ia şi terenurile. Acum au început să le ia şi clădirile. N-am să înţeleg de ce toate guvernele s-au purtat criminal în ceea ce priveşte cercetarea, şi nu doar cea agricolă. Şi vom plăti cu vârf şi îndesat greşelile acestor 16-17 ani. Singura speranţă este faptul că Uniunea Europeană intenţionează să oblige ţările să aloce circa 3 procente din PIB pentru cercetare. Poate asta să-i mai trezească şi pe ai noştri, care au mai degrabă treabă cu îmbogăţirea decât cu progresul ţării româneşti”. Gheorghe Glaman.

Mai sunt multe de spus despre Gheorghe Glaman, un om cu asemenea experienţă şi recunoaştere. Dacă reuşim să multiplicăm la nivel naţional acest pas în crearea Camerelor Agricole, avem motive serioase să sperăm la un loc fruntaş în agricultură europeană.

CV Glaman Ghe

Federaţia Agricultorilor Fermierul, membră a Reţelei Naţionale de Dezvoltare Rurală, participă la Conferinţa Naţională ”Comunitatea rurală: Provocări şi oportunităţi în dezvoltarea rurală în perioada 2014 – 2020”

În zilele de 12 – 13 septembrie a.c. Unitatea de Sprijin a Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală (USR) va organiza în cadrul proiectului ”Infiintarea și Sprijinirea Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală”, conferința națională – ”Comunitatea rurală: Provocări și oportunități în dezvoltarea rurală în perioada 2014 – 2020”

USR își dorește ca această Conferință să fie un prilej de informare asupra oportunităților și provocărilor în dezvoltarea rurală pentru următoare perioadă de programare 2014 – 2020, comunicate prin prelegeri și workshopuri care vor aborda teme variate referitoare la fermele mici și asocierea acestora, programul LEADER, High Nature Value și nu în ultimul rând, tinerii fermieri.

Prelegerile, workshopurile și cursurile vor fi susținute de speakeri de înaltă ținută, români și străini, experți în domeniu și cu deosebite calități de comunicare.

Alte detalii pe 

http://www.rndr.ro/EvenimentDetaliu.aspx?id=1122

 

Federaţia Agricultorilor Fermierul va participa la Târgul de Economie Sociala CEFEC 2012, Suceava 20 – 22 septembrie 2012

În contextul actualei crize economice, înţelegerea şi valorificarea potenţialului economiei sociale sunt esenţiale. Federaţia Agricultorilor Fermierul îşi propune să răspundă nevoilor de cunoaştere a stadiului actual de dezvoltare a economiei sociale în România şi să participe la crearea condiţiilor necesare de implementare a proiectelor. Federaţia Agricultorilor Fermierul propune măsuri de dezvoltare zonală şi regională în cadrul parteneriatelor de lucru cu diverse organizaţii naţionale şi/sau europene.

Parteneri la organizarea evenimentului sunt Primăria Municipiului Suceava şi Consiliul Judeţean Suceava. Totodată, la organizarea acestui eveniment participă şi Fundaţia pentru dezvoltarea Societăţii Civile – FDSC. La această conferinţă sunt aşteptaţi delegaţi din 14 ţări.

Invitat special la Conferinţa CEFEC, Oana Ciurea, din partea Comisiei Europene.

Ţăranul sărac şi politica

Câteva opinii ale Ţăranului Sărac privind implicarea politicului în problemele de agricultură.

(Preluare Ziarul de Vrancea)
“Ţăranul sărac” s-ar băga în politică dar nu are unde * Recent, fostul ministru al Agriculturii, Stelian Fuia, a anunţat că îşi face “o platformă agrariană” * Până se hotărăşte dacă intră sau nu în politică, ţăranul de la Campineanca şi-a legat la tractorul din fonduri europene o căruţă, pe post de remorcă

Trăim vremuri de politică amestecată. Unii şi-au făcut partid din televiziune, alţii din rămăşitele unor partide comuniste, iar alţii se trag din marele partid de dinainte de 1989. În tot acest context, Constantin Crăciun, cunoscut  sub numele de “Ţăranul sărac” de la Campineanca, îşi pune o întrebare: în ce partid să intre? I-a suras ideea de curand, cand a auzit că fostul ministru al Agriculturii, Stelian Fuia, demisionează din PDL pentru a-şi face “o platformă agrariană”, la care vor adera mai mulţi fermieri. S-a “dezumflat” repede pentru că şi-a adus aminte că l-a cunoscut personal şi în urma discuţiilor a tras o singură concluzie. “Am fost de două ori la domnul ministru şi dacă o să promită şi la partidul ăsta cum ne-a promis şi nouă, ca sindicalişti, va fi halal de acest partid. Am discutat cu el într-o sală cu tot felul de directori, toţi au notat, dar nimic. I-am zis de secetă, că avem legi strambe în agricultură şi că vrem să le îndreptăm, nu a făcut nimic. A plecat de pe scaunul de ministru şi ne-a lăsat cum ne-a găsit. În America au fost mai multe partide, pană au rămas doar două, pană nu se va ajunge la două partide, unul de stanga şi unul de dreapta, nu se rezolvă problema agriculturii”, ne-a spus Constatin Crăciun zis şi “Ţăranul sărac”, preşedintele Asociaţiei cu acelaşi nume. Fostul mininistru al Agriculturii a declarat pentru presa centrală că “n-am demisionat din PDL pentru că am vrut să plec, ci pentru că eu sunt fermier, mă întorc către fermieri şi în agricultură. Deşi toată lumea susţine că agricultura e o prioritate, nimeni n-a făcut o prioritate din agricultură, numai fermierii o mai pot face. Probabil, împreună cu fermierii din toate zonele ţării, vom iniţia o platformă agrariană, un partid politic. Sper să se regăsească pe listele electorale. Intenţia este ca această structură să meargă în alegeri singură”, a declarat Fuia pentru presa centrală.

Ţăranul şi-a legat căruţa la tractor

“Ţăranul sărac”, în ciuda poreclei, are o avere destul de frumuşică. Moş Crăciun  are 71 de ani şi este preşedintele asociaţiei „Ţăranul sarac“. Are vreo  31 ha de teren arabil, zece vaci, 14 porci , 200 de păsări, două mori şi un cazan de ţuică. Acum şi-a tras şi un tractor din Coreea din fonduri europene, numai că nu i-au mai ajuns banii de remorcă, aşa că şi-a făcut remorcă dintr-o căruţă. ”Anul ăsta sunt mai sărac decat anul trecut, am pierdut peste 60-70% din porumb, viile sunt compromise, sunt bucuros că am strans furaje”, ne-a declarat Moş Crăciun care a devenit celebru, în 2007, după ce la poarta casei sale din Cîmpineanca şi-a montat o firmă pe care a scris „Microferma Ţăranului Sărac din Uniunea Europeană”. (Aurelian IVAN)

“Cine-i mai bogat? Ţăranu’ sărac sau Diaconu(l) prins cu “mâţa-n sac”?

Fotografie de arhivă în care vrânceanul nostru Constantin Crăciun, “supranumit” :) şi “Ţăranu’ sărac”, încearcă să-i explice lui Mircea Diaconu (parlamentar) cum e cu viaţa la ţară pentru agricultorii neglijaţi de guvernanţi.

http://www.vranceamedia.ro/imaginea-zilei-cine-i-mai-bogat-taranu-sarac-sau-diaconul-prins-cu-mata-n-sac/

Ţăranul Sărac a participat la o întâlnire cu organizaţiile profesionale ale fermierilor la Ministerul Agriculturii

Daniel Constantin, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, împreună cu secretarii de stat Daniel Botănoiu şi Achim Irimescu s-au întâlnit în data de 6 august 2012, la sediul instituţiei, cu reprezentanţii organizaţiilor profesionale LAPAR, ROMPAN, FNPAR, AGROSTAR, Holstein Ro, Asociaţia Comunelor din România, OINZR, Asociaţia Producătorilor de Zahăr din Sfeclă din România, LUAIR, Federaţia Crescătorilor de Bovine din România, Asociaţia Fermierilor Români, Cooperativa Eco Legum Vidra, Asociaţia Ţăranul Sărac, AgriSud Cooperativa Agricolă Ilfov, Asociaţia Naţională a Tinerilor Producători Agricoli din România, FOUAI Băileşti Calafat, Federaţia Naţională Cartoful Românesc.
Scopul întâlnirii l-a constituit dezbaterea mai multor probleme cu care se confruntă fermierii în această perioadă, mai exact măsurile antisecetă, înfiinţarea Comitetului Naţional de Iniţiativă pentru Camerele Agricole şi soluţionarea problemelor legate de funcţionarea Programului Naţional de Dezvoltare Rurală şi a grupurilor tehnice de lucru.
În urma discuţiilor, la solicitarea reprezentanţilor FNPAR, LAPAR, PRODCOM, Federaţia Naţională Cartoful Românesc şi a Asociaţiei Fermierilor Români, Hotărârea de Guvern cu privire la aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a ajutoarelor de stat în agricultură în vederea compensării producătorilor agricoli din sectorul vegetal afectaţi de secetă se amână la aprobare până la următoarea Şedinţă de Guvern. Amânarea a fost agreată în condiţiile în care se vor acorda plăţile pe unitatea de suprafaţă, aşa cum vor fi discutate în grupele de lucru.
De asemenea, la solicitarea AGROSTAR s-a decis ca fiecare organizaţie participantă să mandateze un reprezentant în vederea constituirii unui „comitet antisecetă”, pentru a dezbate şi a aproba, pe baza unui protocol, un set de măsuri pe termen scurt, mediu şi lung.
În vederea constituirii Comitetului Naţional de Iniţiativă (CNI), ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Daniel Constantin, a solicitat participanţilor să îşi depună documentele privind reprezentativitatea până la data de 8 august 2012, urmând ca pe 9 august a.c, să aibă loc reuniunea referitoare la constituirea CNI.
Totodată, în cursul acestei întâlniri au mai fost discutate aspecte legate de reprezentarea organizaţiilor profesionale, realocarea fondurilor pentru M125, Ordonanţa 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, referitoare la tarifele necesare modernizării sistemului de irigaţii.
Alte subiecte dezbătute în cadrul reuniunii de la sediul MADR au fost restituirea TVA către fermieri, ca urmare a taxării inverse, acordarea plafoanelor pentru CNDP la ovine şi bovine, legislaţia privind vânzarea terenurilor agricole către persoane fizice străine după 1 ianuarie 2014. De asemenea, a fost adusă în discuţie situaţia din sectoarele cartofului şi legumelor, cu accent pe sistemele de irigat, precum şi problema comasării terenurilor agricole.
(Comunicat publicat pe site-ul Ministerului Agriculturii)

Viaţa satului văzută din ferma Ţăranului Sărac

Un film cu „Ţăranul sărac” Constantin Crăciun din Cîmpineanca, în care este surprinsă viaţa de zi cu zi a unui om care încearcă să supravieţuiască tranziţiei.