FEDERAŢIA AGRICULTORILOR FERMIERUL

Mai aproape de tinerii fermieri şi de ţărani

Federaţia Agricultorilor Fermierul, membră a Reţelei Naţionale de Dezvoltare Rurală, participă la a treia sesiune a Grupurilor de Lucru Tematice

Intâlnirea care va avea loc în perioada 30-31 august 2012, la Saschiz, jud. Mureș. Această întâlnire este ultima din acest an şi face parte din seria de 3 întâlniri ale Grupului de Lucru Tematic 4 – ”Suport pentru ferme mici si mijlocii”. Cele 8 Grupuri de Lucru Tematice(GLT) au fost constituite la cea de a 2-a Reuniune a Comitetului Național de Coordonare (CNC) al Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală (RNDR).

Scopul acestor Grupuri de Lucru Tematice este de a stabili un forum de dezbatere a subiectelor relevante privind dezvoltarea rurală în România. Structura fiecărui grup, liniile de lucru, metodologia de lucru, activităţile care se doresc să se desfăşoare şi rezultatele care se obţin vor fi specifice fiecărui grup în parte.

Grupurile de Lucru Tematice sunt:

GLT 1 – Promovarea şi valorificarea patrimoniului cultural şi natural (inclusiv turismul rural)

GLT 2 – Schimburi de Bune Practici pentru GAL-uri

GLT 3 – Oportunităţi de finanţare

GLT 4 – Suport pentru ferme mici şi mijlocii

GLT 5 – Forţa de muncă în mediul rural

GLT 6 – Mediu şi Infrastructură verde

GLT 7 – Creşterea competitivităţii

GLT 8 – Asociere şi Cooperare

Leave a comment