FEDERAŢIA AGRICULTORILOR FERMIERUL

Mai aproape de tinerii fermieri şi de ţărani

Archive for April, 2013

Seminar privind extinderea utilizării opțiunilor simplificate privind costurile

Autoritatea de Management POS DRU a organizat in data de 14 aprilie 2013 la Hotel Internațional –  București, seminarul cu tema “Extinderea utilizării Opțiunilor Simplificate privind Costurile în programele FSE pentru perioada 2014-2020”.

La deschiderea evenimentului Eugen Teodorovici, Ministrul Fondurilor Europene, a declarat „România este singurul stat care nu a aplicat măsuri de simplificare până în prezent, sper ca alături de toți colegii mei să facem acest lucru posibil. Pentru actuala perioadă încercăm să simplificăm ce se mai poate simplifica, dar discuția se va axa pe următorul ciclu financiar 2014-2020”.

Totodată, Laurent Sens, Ofițer Politici – DG Ocupare, Afaceri Sociale și Incluziune, a subliniat că „Rolul FSE este acela de a crea locuri de munca, nu de a verifica ore întregi documente. Trebuie să ne concentrăm munca pe ceea contează, pe incluziune sociala, pe crearea locurilor de munca”.

La conferință a mai participat Sorin Dumitru Ștefoni – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vîrstnice, Francisco Merchan Cantos – Director Audit și Control, Direcția Generală Ocupare, Afaceri Sociale și Incluziune, Comisia Europeană.

Ministerul Fondurilor Europe a inițiat deja aplicarea unor măsuri de simplificarea a procedurilor de implementare, astfel, începând de luni 22 aprilie a.c., beneficiarii proiectelor finanțate din POS DRU vor depune doar documente justificative în format electronic pentru a deconta sumele aferente cheltuielilor eligibile și li se vor rambursa plăţi parţiale, în cazul în care nu au depus unele documente justificative, pentru sumele aferente cheltuielilor eligibile care vor fi validate.

Conferinţă regională: “Creşterea absorbţiei fondurilor structurale şi de coeziune”

pitestiMinisterul Fondurilor Europene (MFE), prin Centrul de Informare pentru Instrumente Structurale, a organizat la Pitești în 11 aprilie 2013 a patra conferinţă regională cu tema „Creşterea absorbţiei fondurilor structurale și de coeziune”.

În cadrul evenimentului Ministrul Fondurilor Europene – Eugen Teodorovici, a prezentat beneficiarilor de instrumente structurale o serie de măsuri pe care MFE le-a întreprins pentru a îmbunătăți absorbția instrumentelor structurale.

Ministrul Teodorovici a menționat că MFE are o abordare pragmatică, bazată pe simplificare, eficientizare instituţională, simplificare a fluxurilor și procedurilor administrative, soluționarea în timp real a problemelor şi blocajelor întâmpinate.

Ministrul Teodorovici a mai afirmat că se fac eforturi pentru eliminarea întârzierilor, iar evoluţiile din ultimele luni arată o îmbunătăţire a situaţiei.

În partea a doua a conferinței, reprezentanți ai AM POS DRU, AM POR și AM POSS CCE au răspuns întrebărilor punctuale adresate de beneficiarii de instrumente structurale aflați în sală. Domnul Președinte Ginu Costel Toma a intervenit si a discutat despre lipsa unui cadru legislativ coerent privind aprobarea Actelor Adiţionale pentru recuperarea TVA-ului, întârzierea plăților către beneficiarii POSDRU, și despre lansarea noilor măsuri pentru perioada 2014-2020.

Federaţia Agricultorilor Fermierul, la întâlnirea tehnică de lucru organizată la AM POSDRU

În data de 09.04.2013  a avut loc la sediul AM POSDRU întâlnirea tehnică de lucru, având ca temă stadiul actual al dificultăţilor şi blocajelor cu care se confrunta această instituţie.

La întâlnirea de lucru au luat parte 23 de participanţi din partea Ministerului Fondurilor Europene, patronatelor, sindicatelor, ONG-urilor şi IMM-urilor. Participanţii au fost rugaţi să prezinte problemele prioritare cu care se confrunta în prezent.

Domnul Ginu Costel TOMA, preşedinte al Federaţiei Agricultorilor Fermierul, a propus pentru perioada de programare 2014-2020 înfiinţarea unei axe dedicate programelor multi-fond, la care să participe Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Ministerul Economiei şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. De asemenea, domnul Ginu Costel TOMA a spus că în cadrul AMPOSDRU ar trebui să se înfiinţeze un grup de lucru pentru amnistia fiscală, pentru ca AMPSODRU să facă demersuri către Ministerul de Finanţe pentru ştergerea datoriilor fiscale. O altă problemă ridicată de domnul Ginu Costel Toma este când se vor încheia acte adiţionale pentru  proiectele care nu au încheiate acte adiţionale pentru TVA aferent perioadei anterioare aplicării prevederilor H.G. nr 831/2012 şi a propus constituirea la nivelul AMPOSDRU a unui grup de lucru pentru TVA.

În finalul întâlnirii grupului de lucru, domnul Sorin Dumitru ŞTEFONI, secretar de stat la AMPOSDRU, i-a asigurat pe cei prezenţi că aceste întâlniri vor căpăta un caracter periodic. Domnia sa a spus că nu este posibil ca România să acceseze finanţarea pentru următoarea perioadă de programare 2014-2020 la fel de nepregătită că în prima perioadă de programare. De asemenea, domnul Sorin Dumitru ŞTEFONI şi-a reafirmat sprijinul pe care îl va acorda pentru toţi cei care vor accesa fonduri europene din POSDRU.

Doamna Daniela MĂNUC, director general adjunct la AMPOSDRU, a spus că aşteaptă din partea participanţilor să transmită calendarul propus de aceştia pentru întâlnirile de lucru viitoare pe teme specifice agreate.