FEDERAŢIA AGRICULTORILOR FERMIERUL

Mai aproape de tinerii fermieri şi de ţărani

Federaţia Agricultorilor Fermierul, la întâlnirea tehnică de lucru organizată la AM POSDRU

În data de 09.04.2013  a avut loc la sediul AM POSDRU întâlnirea tehnică de lucru, având ca temă stadiul actual al dificultăţilor şi blocajelor cu care se confrunta această instituţie.

La întâlnirea de lucru au luat parte 23 de participanţi din partea Ministerului Fondurilor Europene, patronatelor, sindicatelor, ONG-urilor şi IMM-urilor. Participanţii au fost rugaţi să prezinte problemele prioritare cu care se confrunta în prezent.

Domnul Ginu Costel TOMA, preşedinte al Federaţiei Agricultorilor Fermierul, a propus pentru perioada de programare 2014-2020 înfiinţarea unei axe dedicate programelor multi-fond, la care să participe Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Ministerul Economiei şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. De asemenea, domnul Ginu Costel TOMA a spus că în cadrul AMPOSDRU ar trebui să se înfiinţeze un grup de lucru pentru amnistia fiscală, pentru ca AMPSODRU să facă demersuri către Ministerul de Finanţe pentru ştergerea datoriilor fiscale. O altă problemă ridicată de domnul Ginu Costel Toma este când se vor încheia acte adiţionale pentru  proiectele care nu au încheiate acte adiţionale pentru TVA aferent perioadei anterioare aplicării prevederilor H.G. nr 831/2012 şi a propus constituirea la nivelul AMPOSDRU a unui grup de lucru pentru TVA.

În finalul întâlnirii grupului de lucru, domnul Sorin Dumitru ŞTEFONI, secretar de stat la AMPOSDRU, i-a asigurat pe cei prezenţi că aceste întâlniri vor căpăta un caracter periodic. Domnia sa a spus că nu este posibil ca România să acceseze finanţarea pentru următoarea perioadă de programare 2014-2020 la fel de nepregătită că în prima perioadă de programare. De asemenea, domnul Sorin Dumitru ŞTEFONI şi-a reafirmat sprijinul pe care îl va acorda pentru toţi cei care vor accesa fonduri europene din POSDRU.

Doamna Daniela MĂNUC, director general adjunct la AMPOSDRU, a spus că aşteaptă din partea participanţilor să transmită calendarul propus de aceştia pentru întâlnirile de lucru viitoare pe teme specifice agreate.

Leave a comment