FEDERAŢIA AGRICULTORILOR FERMIERUL

Mai aproape de tinerii fermieri şi de ţărani

Conferinţă regională: “Creşterea absorbţiei fondurilor structurale şi de coeziune”

pitestiMinisterul Fondurilor Europene (MFE), prin Centrul de Informare pentru Instrumente Structurale, a organizat la Pitești în 11 aprilie 2013 a patra conferinţă regională cu tema „Creşterea absorbţiei fondurilor structurale și de coeziune”.

În cadrul evenimentului Ministrul Fondurilor Europene – Eugen Teodorovici, a prezentat beneficiarilor de instrumente structurale o serie de măsuri pe care MFE le-a întreprins pentru a îmbunătăți absorbția instrumentelor structurale.

Ministrul Teodorovici a menționat că MFE are o abordare pragmatică, bazată pe simplificare, eficientizare instituţională, simplificare a fluxurilor și procedurilor administrative, soluționarea în timp real a problemelor şi blocajelor întâmpinate.

Ministrul Teodorovici a mai afirmat că se fac eforturi pentru eliminarea întârzierilor, iar evoluţiile din ultimele luni arată o îmbunătăţire a situaţiei.

În partea a doua a conferinței, reprezentanți ai AM POS DRU, AM POR și AM POSS CCE au răspuns întrebărilor punctuale adresate de beneficiarii de instrumente structurale aflați în sală. Domnul Președinte Ginu Costel Toma a intervenit si a discutat despre lipsa unui cadru legislativ coerent privind aprobarea Actelor Adiţionale pentru recuperarea TVA-ului, întârzierea plăților către beneficiarii POSDRU, și despre lansarea noilor măsuri pentru perioada 2014-2020.

Leave a comment