FEDERAŢIA AGRICULTORILOR FERMIERUL

Mai aproape de tinerii fermieri şi de ţărani

RAPORT SUSTENABILITATE Proiect ProActiv – program pentru facilitarea accesului pe piața muncii POSDRU/102/5.1/G/77882

Proiectul a fost conceput în perspectiva continuării şi dezvoltării unor activităţi, avându-se în vedere atingerea rezultatelor. În plus, pentru maximizarea rezultatelor şi potenţială implementarea ulterioară la nivelul altor judeţe din regiune, activităţile de informare şi promovare a măsurilor active de ocupare vor continua să fie susţinute de către Beneficiar, ca şi activităţi ce sunt deja înscrise în însuşi statutul său. Aceste activităţi au furnizat bază pentru continuarea activităţii de dezvoltare a competentelor resursei umane în raport cu cererea pieţei muncii, în judeţele în care calificările nu sunt adaptate în raport cu necesităţile şi realităţile zonei. Această activitate a fost susţinută de către Partenerul 1, în calitatea sa de furnizor de formare profesională, cu experienţa de 15 ani în domeniu în 3 regiuni ale ţării.

În acest sens, Partenerul 1 Internaţional Computer School a derulat în perioada noiembrie 2012 – octombrie 2013 un număr de 14 cursuri de formare profesională pentru dezvoltarea competentelor resursei umane în raport cu cererea pieţei muncii adresate inclusiv persoanelor aflate în căutarea unui loc de  muncă în următoarele domenii: lucrător în comerţ, operare calculator electronic şi reţele, resurse umane, agenţi de pază, operator introducere, validare şi prelucrare date, antreprenoriat.

Campaniile de mediere şi promovarea iniţiativelor locale/regionale pentru sprijinirea persoanelor aflate în şomaj în vederea integrării/reintegrării pe piaţa muncii (rezultatul activităţii 7) realizate prin proiect constituie un element important al ansamblului de măsuri ce au ca scop facilitarea integrării în munca a grupului ţinta. În acest sens acestea sunt la dispoziţia AJOFM din cele 3 judeţe de implementare, în baza parteneriatelor încheiate cu acestea.

Diseminarea informaţiilor relevante privind accesul la formare profesională şi oportunităţile pieţei muncii, precum şi a ultimilor noutăţi europene şi naţionale în domeniul integrării socio-profesionale (aspecte juridice, reglementări ale politicilor publice, idei de afaceri, modele de bune practici etc) s-a realizat prin intermediul a două pagini web – a Federaţiei Agricultorilor Fermierul şi a Internaţional Computer School. Totodată parteneriatele încheiate în cadrul proiectului pentru promovarea iniţiativelor locale/regionale pentru sprijinirea persoanelor aflate în şomaj de lungă durată în vederea integrării/reintegrării pe piaţa muncii, la nivelul celor 3 judeţe constituie un element important în ceea ce priveşte asigurarea condiţiilor optime pentru ocuparea forţei de muncă atât la momentul actual, cât şi pe viitor.

Prin organizarea seminariilor cu tema “Măsuri active de ocupare pentru o piaţă a muncii inclusiva”, proiectul şi-a propus să impulsioneze identificarea de soluţii pentru reducerea ratei şomajului în muncă şi creşterea ratei de ocupare la nivel regional şi local, şi să promoveaze iniţierea de parteneriate între actorii relevanţi din domeniu. Prin comunicarea rezultatelor proiectului exista posibilitatea dezvoltării acestuia la nivel naţional prin implicarea instituţiilor cu atribuţii în ocuparea forţei de muncă şi a partenerilor sociali reprezentativi.

Reprezentant legal

Ginu Costel TOMA

Tabel activități:

8

7654321

Leave a comment