FEDERAŢIA AGRICULTORILOR FERMIERUL

Mai aproape de tinerii fermieri şi de ţărani

Conferinţa anuală de evaluare a activităţilor pe anul 2013 şi de planificare pe anul 2014

P1090422Federaţia Agricultorilor Fermierul şi Sindicatul Naţional al Agricultorilor, Proprietarilor şi Ţăranilor Propact, Organizaţia Judeţeană Vrancea, au organizat, duminică, 10 noiembrie 2013, la sediul organizaţiei Vrancea din Focşani, strada Republicii nr. 7, Conferinţa anuală de evaluare a evenimentelor din anul 2013 şi de planificare pentru anul 2014. Evenimentul, care a întrunit asociaţiile şi sindicatele membre, alte organizaţii afiliate sau simpatizante, membri ai partenerilor sociali, a reprezentat un corolar al activităţilor desfăşurate de Federaţia Fermierul şi SNAPT Propact, pe plan regional, prin intermediul proiectelor accesate, dar au fost discutate şi problematici care vizează strict activitatea sindicală, în contextul noii Strategii Naţionale de Dezvoltare Rurală. În prezidiu, au luat cuvântul Ginu Costel Toma, preşedinte al Federaţiei Agricultorilor Fermierul, Costel Ichim, vicepreşedinte al F.A. Fermierul şi preşedinte SNAPT Propact, Alexandru Cotea, vicepreşedinte al Federaţiei Viticultorilor Vrânceni, Violeta Chiriac, expert GAL. Costel Ichim a subliniat că în contextul exerciţiului financiar 2014 – 2020 există o mai bună oportunitate pentru dezvoltarea organizaţiilor membre ale Federaţiei, pentru fermieri în special, şi această oportunitate nu trebuie ocolită. Ginu Toma a făcut o scurtă prezentare a rezultatelor proiectului pe dialog social, aflat în parteneriat cu CSN Meridian, subliniind că prin acest proiect s-a parcurs doar o etapă  în ceea ce priveşte conştientizarea la nivel de administraţie publică locală şi judeţeană a rolului dialogului social şi că s-au fixat unele premise pentru o mai bună activitate a fermierilor. Aceste proiecte pot aduce plus valoare, condiţia fiind asocierea între fermieri, numai aşa ei putând accesa diferite proiecte, fie chiar în calitate de parteneri. Tot în ideea accesării de fonduri, s-a pus accentul şi pe o mai bună pregătire a fermierilor, aici domnul Alexandru Cotea dând câteva exemple de specialişti care activează şi care se bucură de respectul inclusiv al autorităţilor tocmai pentru nivelul înalt de calificare şi de soluţionare a unor probleme cu care se confruntă agricultura, un exemplu fiind domnul inginer Toader Manole, preşedintele Federaţiei Viticultorilor. S-a făcut un apel şi către tineri în ideea de a nu abandona activitatea din agricultură, considerată ca fiind singura şansă viabilă de redresare economică a ţării. La finalul conferinţei, au avut loc unele dezbateri prin care s-au discutat problemele cu care se confruntă fermierii în ceea ce priveşte retrocedările de terenuri agricole şi pădure, hotărârile judecătoreşti emise de instanţe şi lungul drum de punere a lor în aplicare de către instituţiile abilitate, despre abuziva impunere a plăţii contribuţiei de sănătate, despre camerele agricole şi oportunitatea înfiinţării acestui organism în judeţul Vrancea, strict pe criterii non-politice şi doar ca un forum reprezentativ al tuturor fermierilor, alte probleme ale activităţii de sindicat şi au fost înmânate membrilor Federaţiei Fermierul certificatele de absolvire a cursului de delegat sindical.

Alte imagini de la conferinţă:

Leave a comment