FEDERAŢIA AGRICULTORILOR FERMIERUL

Mai aproape de tinerii fermieri şi de ţărani

Culegere de date privind piaţa muncii în judeţul Olt

Acțiune desfășurată în cadrul Proiectului  „ProActiv – program pentru facilitarea accesului pe piaţa muncii” Contract de finanţare: POSDRU/102/5.1/G/77882

Mii de şomeri înregistraţi în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Olt şi-au găsit de lucru cu ajutorul măsurilor adoptate de instituţie.

Şi pentru perioada următoare, AJOFM are o serie de activităţi pe care urmează să le implementeze, astfel încât oltenii şomeri din toate categoriile de vârstă sau socio-profesionale să poată fi încadraţi pe piaţa muncii într-un timp cât mai scurt.

Potrivit statisticilor instituţiei, pe parcursul anului 2013, la nivelul judeţului Olt, 8.600 de persoane aflate în căutarea unui loc de munca au reuşit să se angajeze în diverse domenii de activitate. Numărul celor încadraţi pe piaţa muncii este unul destul de bun, având în vedere că obiectivul general al AJOFM în 2013 a fost încadrarea a 9.700 de şomeri. Până în 2016, instituţia are trasate o serie de măsuri pentru creşterea ratei de ocupare a forţei de muncă, măsuri ce vizează toate grupele de vârstă, indiferent de etnie sau pregătirea socio-profesională.

Ca direcţii de acţiune în anii 2013-2016, sunt creşterea ratei de ocupare a forţei de muncă, cu focalizare pe următoarele grupuri tinta – tineri cu vârste cuprinse între 15-25 de ani, lucrători cu vârste între 50-64 de ani, femei, lucrători necalificaţi, persoane cu handicap, persoane cu responsabilităţi familiale complexe, minorităţi etnice, inclusiv minoritatea romă; creşterea calificării şi implicit a productivităţii muncii, prin promovarea programelor de formare profesională a salariaţilor, adaptate la oportunităţile de dezvoltare economică, susţinerea celui de-al treilea sector – economia socială şi a întreprinderilor sociale, având drept scop creşterea coeziunii şi inserţiei sociale a persoanelor provenite din grupuri vulnerabile, prin înfiinţarea în interes local de noi locuri de muncă şi/sau servicii sociale. O altă direcţie de acţiune este introducerea procedurii de şomaj parţial, care să permită pe o perioadă limitată cumularea veniturilor din muncă, în regim part-time, cu o parte din indemnizaţia de şomaj; introducerea cazierului social în raport cu accesul la achiziţiile şi contractele publice, prin interdicţia de a participa la orice formă de atribuire de contracte de achiziţii sau lucrări publice a acelor agenţi economici care au utilizat forme de muncă la negru, exploatarea în muncă sau au utilizat minori pentru munca de noapte, la înălţime sau în condiţii meteo adverse, în ultimii doi ani.

Potrivit conducerii instituţiei, alte măsuri se referă la reducerea fenomenului muncii la negru şi întărirea disciplinei fiscale, promovarea unei legislaţii favorabile tinerilor prin care să fie asigurat tranzitul coerent de la sistemul educaţional către piaţa forţei de muncă, stimularea şi extinderea măsurilor de stimulare a angajării tinerilor pe piaţa muncii, în special a celor proveniţi din centrele de plasament şi a persoanelor cu handicap, dezvoltarea unei reţele de specialişti pentru consiliere şi informare privind locurile de muncă pentru persoanele cu handicap, promovarea de programe integrate pentru incluziunea socială a romilor, pornind de la creşterea ratei de ocupare a acestora, şi consolidarea relaţiei între autorităţile guvernamentale cu organizaţiile nonguvernamentale pentru a identifica nevoile acestora.

Numărul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Olt a scăzut în februarie 2014, anunţa reprezentanţii instituţiei. Peste 500 de persoane au fost scoase de pe lista celor fără loc de muncă, rata şomajului ajungând la 8,35%, mai mică cu 0,31 puncte procentuale faţă de cea din ianuarie.

La sfârşitul lunii februarie 2014, rata şomajului înregistrat la nivel judeţean a fost de 8,35%, mai mică cu 0,31 puncte procentuale decât cea din luna ianuarie şi mai mare cu 0,07 pp decât cea din februarie 2013. Numărul total al şomerilor înregistraţi în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Olt a fost de 15.138 persoane (din care femei 5.524), cu 563 persoane mai puţin faţă de sfârşitul lunii anterioare. Din totalul şomerilor înregistraţi la nivel judeţean, 4.708 sunt indemnizaţi (3.748 indemnizaţie de şomaj 75% şi 960 indemnizaţie de şomaj 50%) şi 10.430 neindemnizaţi.  Femeile reprezintă 36,49%, rata şomajului în rândul lor fiind de 6,29%.

Mai puţini şomeri în judeţ în lună martie 2014, arată statisticile Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Olt.

La sfârşitul lunii martie, rata şomajului înregistrat la nivel judeţean a fost de 7,94%, cu 0,41 puncte procentuale mai mică decât cea din luna februarie şi cu 0,17 pp decât cea din martie 2013, arată statisticile Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Olt.

Numărul total al şomerilor înregistraţi în evidenţele instituţiei a fost de 14.405 persoane (din care femei 5.344) cu 733 persoane mai puţin faţă de sfârşitul lunii anterioare. Din totalul şomerilor înregistraţi la nivel judeţean, 3.838 sunt indemnizaţi (3.304 primesc indemnizaţie de şomaj 75% şi 534 primesc indemnizaţie de şomaj 50%) iar 10.567 nu mai primesc ajutor de la stat. Potrivit aceleiaşi surse, femeile reprezintă 37,10% din totalul persoanelor înregistrate ca fiind în căutarea unui loc de muncă, rata şomajului în rândul lor fiind de 6,09%.

Solicitanti locuri de Munca, indemnizati, pe meserii, martie 2014

(click pentru vizualizare liste)

Leave a comment