FEDERAŢIA AGRICULTORILOR FERMIERUL

Mai aproape de tinerii fermieri şi de ţărani

Raport de sustenabilitate pentru Proiectul “ProActiv – program pentru facilitarea accesului pe piața muncii”

Federaţia Agricultorilor Fermierul împreună cu Partenerul Internaţional Computer School au demarat proiectul “ProActiv-program pentru facilitarea accesului pe piaţa muncii”, finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Proiectul a urmărit prin obiectivul său general facilitarea integrării socio-profesionale  (prin informare şi consiliere) şi a accesului la o calificare relevanta pe piaţa muncii pentru persoane inactive, şomeri şi şomeri tineri, în 3 judeţe din regiunea Sud-Vest, prin asigurarea condiţiilor optime de informare şi furnizarea de asistenta integrată pentru facilitarea de asistenta integrată pentru facilitarea inserţiei şi menţinerea pe piaţa muncii a persoanelor inactive, şomerilor şi şomerilor tineri, proiectul a contribuit la realizarea obiectivului principal al AP5 şi anume “promovarea de măsuri destinate creşterii ratei de ocupare , prin atragerea şi susţinerea cât mai multor persoane pe piaţa muncii, facilitarea integrării şomerilor tineri şi a şomerilor de lungă durată pe piaţa muncii şi sprijinirea ocupării formale”.

În prezent, Federaţia Agricultorilor FERMIERUL este Partener în implementarea a două proiecte de tip strategic:

  • Proiectul „Îndrăzneşte! Fii antreprenor! ID 132008, este implementat de Asociaţia Română pentru Transparenta/Transparency Internaţional România în parteneriatcu Federaţia Agricultorilor FERMIERUL şi Sindicatul Ţăranilor şi Proprietarilor Romani. Axa prioritară 5.“Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenţie 5.2. “Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

 

  • Proiectul „Centre de Incluziune Socială RuralaID 143241, este implementat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale şi Persoanelor Vârstnice în parteneriat cu Federaţia Agricultorilor FERMIERUL şi Grupul de Acţiune Locală „INIMA GIURGIULUI – ŢARA NEAJLOVULUI ŞI A CALNISTEI”. Axa prioritară 6. Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.2. “Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Prin intermediul acestor 2 proiecte noi se urmăreşte menţinerea sustenabilităţii prin conferinţele, caravanele şi cursurile desfăşurate în judeţele de implementare.

Aceste 2 proiecte au fost concepute ca urmare a contactelor preliminare realizate de Federaţia Agricultorilor Fermierul cu potenţiali membri ai grupului ţinta, dar şi cu reprezentanţi ai autorităţilor publice locale/regionale din zonele menţionate, reieşind o nevoie crescută de măsuri de stimulare a ocupării forţei de muncă, dintre care consorţiul proiectului oferă servicii de informare şi consiliere profesională, mediere şi plasare de personal, dar şi programe de formare profesională.

În cadrul proiectului „Îndrăzneşte! Fii antreprenor! ID 132008 începând cu luna iulie 2014 va fi creat un centru regional operaţional în Slatina în cadrul căruia se vor desfăşura activităţi pentru dezvoltarea antreprenorială şi iniţierea de afaceri.

Identificarea, recrutarea şi menţinerea persoanelor incluse în grupul ţinta se va realiza prin intermediul unor canale diversificate dintre care primul consta în contacte permanente cu autorităţile locale, contacte ce vor fi iniţiate şi menţinute la nivelul Centrelor regionale de către responsabilii implementare regionali.

Sesiunile de consiliere în afaceri vor fi frecventate de membri ai grupului ţinta şi vor fi organizate atât la Centrele regionale, cât şi pe teren, acolo unde disponibilitatea grupului ţinta nu permite deplasarea la Centru. Ele vor fi susţinute de câte un expert consiliere în afaceri. Consilierea propriu-zisă se va axa pe prezentarea de mijloace şi resurse necesare demarării unei activităţi independente, pe tehnici de autoevaluare a abilitaţilor de manager etc.

De asemenea se vor organiza cursuri de competente antreprenoriale unde absolvenţii cursului vor fi invitaţi să concureze pentru premierea celor mai bune 5 planuri de afaceri. Concursul va fi organizat după absolvirea cursului de antreprenoriat.

Reprezentant legal

Ginu Costel TOMA

Raport sustenabilitate mai 2014 ID 77882

Leave a comment