FEDERAŢIA AGRICULTORILOR FERMIERUL

Mai aproape de tinerii fermieri şi de ţărani

Archive for the ‘EVENIMENTE’ Category

Ginu Toma: Este nevoie ca în agricultură să vină sânge proaspăt

Ginu Toma la ParlamentÎn opinia președintelui Federației „Fermierul”, numărul tinerilor „chiaburi” din agricultură ar trebui să se diminueze. Cu alte cuvinte, cei cărora „li se plasează ferma, iar ei se plimbă cu mașina prin sat, comună sau oraș și tot tata lucrează” ar trebui să fie mai puțini, iar tinerii care cu adevărat vor să facă agricultură să fie favorizați.

Cu ocazia conferinței „Perspective de dezvoltare a agriculturii mici și mijlocii în România”, parte a întâlnirii anuale „Eurosfat”, Ginu Toma, președintele Federației Agricultorilor „Fermierul”, a prezentat punctele nevralgice cu care agricultorii și fermierii români se lupta de la Revoluție încoace.
În primă instanță, șeful Federației „Fermierul” a abordat problematica Măsurii 141 – „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistență”. În viziunea lui Toma, această măsură este un ajutor social nereușit.
„(…) Această mult-lăudată Măsură 141 este, din punctul meu de vedere, un ajutor social mascat, mai exact unul nereușit. Și asta din cauză că, în anul III, la modul în care se derulează toată povestea acum, circa 80 – 90% din proiecte se închid. Asta înseamnă că agricultorii vizați nu vor mai lua bani în anul III și IV. Cei care nu mai merg în anii III și IV vor fi trecuți pe lista neagră, adică nu vor mai putea accesa și alte proiecte. Cred că, deși dacă li s-a spus că nu vor da banii înapoi, vor exista anumite elemente de constrângere, pentru că altfel dacă un proiect nu este dus la capăt, Guvernul sau statul trebuie să dea suma înapoi”, a spus Ginu Toma.
Tot la capitolul măsuri de finanțare, președintele „Fermierul” a vorbit puțin și despre 112 – „Instalarea tinerilor fermieri”. În opinia lui Toma, „mulți dintre cei care au accesat 112 sunt copiii celor care lucrează prin instituțiile statului”.
„Mulți dintre cei care au accesat Măsura 112 sunt copiii celor care lucrează prin instituțiile statului, pe care nici în poză nu-i vezi la țară. Aceasta este o măsură care trebuie regândită. Și această măsură este croită pentru chiaburi, pentru că la ce anume se cere acolo, trebuie să fii un pic de chiabur, adică să ai 15-20 de vaci și câteva zeci de hectare, cel puțin”, a mai spus Ginu Toma.
„Noi am vrea să nu fie numai chiaburi, ci să se coboare puțin nivelul pentru cei care cu adevărat sunt dispuși și care chiar fac agricultură, nu să fie favorizați cei cărora li se plasează ferma și se plimbă cu mașina prin județ și prin alte orașe reședință de județ și tot tata lucrează. Este o formulă foarte bine gândită, dar greșit implementată. Adică este clar că este nevoie ca în agricultură să vină sânge proaspăt. Să vină tineretul, dar să găsim o modalitate prin care să-i co-interesăm, nu să mutăm pe numele lor doar actele și tot mămica și tăticul să facă totul, iar „tânărul fermier” să închidă cluburile la primele semne ale dimineții”, a mai mărturisit Toma.
Ginu Toma de la „Fermierul” dă vina pe Premier pentru introducerea distructivului impozit minimum obligatoriu
Șeful Federației „Fermierul” consideră că din cauza unui sistem legislativ cu probleme, 80% din cooperative sunt închise la ora actuală, iar unii dintre membri au datorii către stat de aproape 20.000 de lei fiecare.
„(…) Este obligatoriu ca fermierii să se asocieze pentru a putea pătrunde pe piață, pentru a putea să-și vândă produsele, pentru a putea să producă mai bine, pentru a putea să obțină prețuri mai bune. Numai că, în calitate de legiuitor, faci o lege a cooperativelor, le garantezi membrilor că trei de zile nu au nicio problemă și după șase luni de zile vine un premier mai „cu platfus pe creier” și introduce acele „impozite paușale”, cum le spunem noi, impozitele minime obligatorii. Dacă se face o analiză, aproximativ 80% din cooperative sunt închise la ora actuală. Foarte multe dintre ele au de plătit la administrația financiară sume restante majore și penalități. Avem colegi care s-au trezit cu sechestru pe bunuri, pentru că n-au înțeles bine, pentru că este greșeala lor modul de depunere a documentelor pentru cooperative și s-au trezit cu amenzi de 10.000 – 20.000 de lei. Legislația trebuie schimbată, cea care privește și cooperativele, și asociațiile, și cred că tot ce este la ora actuală trebuie amendat și pus pe baze reale”, a mai zis Ginu Toma.
Oficialul Federației „Fermierul” consideră că aceste dezbateri sunt extraordinar de bune şi a taxat lipsa interesului manifestat de Ministerul Agriculturii față de eveniment.
„Dacă subiectul discuțiilor ar fi fost pe placul MADR, ar fi fost un lucru perfect, pentru că la asemenea nivel, absența măcar a unui secretar de stat mi se pare o lipsă de politețe cel puțin”, a mai zis Toma.
În România există un total de aproximativ patru milioane de exploatații agricole de diferite dimensiuni (inclusiv mici gospodării rurale) în care își desfășoară activitatea aproape două milioane de persoane, adică 30% din populația activă a României.
Agricultura României este compusă, în mare parte, din ferme mici și nerentabile, fapt ce afectează productivitatea întregului sector și menține subdezvoltarea mediului rural.
Eurosfat este întâlnirea anuală a tuturor celor interesați să dezbată actualitatea europeană dintr-o perspectivă românească. Prima ediție a avut loc pe 15 martie 2013 la Palatul Parlamentului din București.

Filmul integral de la Conferinta „Perspective de dezvoltare a agriculturii mici și mijlocii în România”

Retrocedările de păduri întârzie nejustificat în Vrancea.

Cazurile de la Dumitreşti şi Mera.

CĂTRE,

Comisia Judeţeană privind Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Vrancea

În calitate de reprezentant legal al proprietarilor de terenuri şi păduri din judeţul Vrancea şi membru în cadrul Comisiei judeţene de stabilire a dreptului de proprietate Vrancea, ţinem să supunem atenţiei comisiei dreptul Comisiei locale de stabilire a dreptului de proprietate Dumitreşti de a anula propriile procese verbale de punere în posesie indiferent de componenţa comisiei locale de la data punerii în posesie şi de la data hotărârii de anulare a proceselor verbale.

Încă de la început facem precizarea că acest atribut nu intră în competenţa comisiilor locale şi asta deoarece procesul verbal de punere în posesie este un act administrativ constitutiv de drepturi şi luarea unei asemenea hotărâri de către  o comisie este netemeinică, nelegală şi abuzivă.

Conform art. 51 din Legea nr. 18 / 1991  “Comisia judeţeană este competentă să soluţioneze contestaţiile şi să valideze ori să invalideze măsurile stabilite de comisia locală”.

Punerea în posesie este o măsură stabilită de Comisia locală şi invalidarea măsurii nu poate fi luată decât de Comisia judeţeană sau de instanţă.

Conform art. 52 din Legea nr. 18 / 1991 “Comisia judeţeană este singura autoritate publică cu autoritate jurisdicţională”.

Legiuitorul prin articolul 53 alin 2) din Legea nr. 18 / 1991 a prevăzut calea de atac împotriva hotărârii Comisiei judeţene la judecătorie nu la Comisia judeţeană şi asta deoarece Comisia judeţeană nu-şi poate revoca propriile hotărâri.

Legiuitorul în art. 55 din Legea nr. 18 / 1991 a prevăzut că poate face obiectul plângerii la judecătorie „modificarea sau anularea propriei hotărâri de către comisie”.

Toate aceste reglementări au o logică pentru că este uşor de imaginat ce haos s-ar crea dacă comisiile locale ar avea dreptul să-şi anuleze propriile hotărâri, procese verbale de punere în posesie funcţie de interesele primarilor, preşedinţilor sau membrilor comisiilor de stabilire a drepturilor de proprietate.

Cu toate cele prezentate anterior, primarul comunei Dumitreşti, în calitate de preşedinte al Comisiei locale de stabilire a dreptului de proprietate Dumitreşti, a propus comisiei locale fără nici un temei legal anularea proceselor verbale de punere în posesie în UP IV Motnău, u.a. 50, 51 şi 24 B.

Încă din 29.10.2012 Regia Naţională a Pădurilor – Direcţia Silvică Vrancea a comunicat Ocolului Silvic Dumitreşti prin adresa nr. 7071, care la rândul său a comunicat-o Primăriei comunei Dumitreşti, din care rezultă că este „netemeinică, nelegală şi abuzivă poziţia comisiei locale de a anula procesele verbale de punere în posesie„ şi cu toate acestea primarul comunei Dumitreşti a continuat să anuleze procese verbale, sau să revină asupra unor revocări în sensul că a „revocat revocarea” şi toate acestea au fost făcute fără a consulta şi fără a trimite aceste măsuri nici cel puţin o singură dată la Comisia judeţeană.

Situaţia în care se află la acest moment proprietarii puşi în posesie legal în acele parcele a fost posibilă datorită abuzurilor comise de primarul comunei Dumitreşti, iar în continuare în ordine cronologică le aducem la cunoştinţă, doare câteva (mai relevante).

1. Acest demers nu putea fi dus la îndeplinire fără a schimba reprezentanţii proprietarilor din comisia locală astfel, a dus în eroare Instituţia prefectului Vrancea şi a schimbat ilegal reprezentanţii proprietarilor din comisia locală cu unii supuşi lui. Facem precizarea că în conformitate cu prevederile art. 2 lit.  h) din HG 890/2005 pentru revocarea reprezentanţilor proprietarilor trebuie să existe o solicitare în scris  a cel puţin 25% dintre proprietari, consiliul local convoacă adunarea generală, adunarea generală este în cvorum dacă participă 50% + 1 din proprietari, iar hotărârile de revocare şi numire a altor reprezentanţi se adoptă cu 50%+1 din numărul celor prezenţi. Nu a existat aceste solicitări, nu a fost convocată adunarea generală a proprietarilor de către consiliul local şi profitând de o adunare publică cu o altă ordine de zi încheie ulterior un proces verbal în data de 29.07.2012 în care trece pe ordinea de zi alegerea reprezentanţilor proprietarilor ca membrii în cadrul comisiei în care nu se comunică nimic în legătură cu solicitarea scrisă de revocare, existenţa cvorumului, stabilirea comisiei de numărarea voturilor etc. Mai mult în conţinutul procesului verbal specifică că la şedinţă au participat cca. 120 cetăţeni, deci nu proprietari (în comuna Dumitreşti există cel puţin 500 de proprietari de păduri), revocă un singur membru şi numeşte alţi patru (cu alte cuvinte ar fi trebuit să existe 7 reprezentanţi ai proprietarilor în cadrul comisiei, dar legea prevede doar 4).

2. Odată schimbată comisia locală, în cadrul şedinţei din data de 02.10.2012 a prezentat o situaţie nereală comisiei. O simplă notificare a unui executor judecătoresc fără nici-o relevanţă care practic înseamnă punctul de vedere al moştenitorilor defunctului Zanfirescu Alexandru transmisă printr-un executor judecătoresc (care este un cabinet particular neaparţinând instanţelor judecătoreşti) este prezentat ca o notificare însuşită de judecătorie prin care se indisponibilizează o suprafaţă de pădure în UP IV Motnău, u.a. 50 şi 51 A pentru a fi pusă la dispoziţia moştenitorilor lui Zanfirescu Alexandru, solicitând membrilor anularea proceselor verbale de punere în posesie din acele parcele, precum şi din parcela 24 B.

3. Primarul comunei Dumitreşti, fiind conştient de ilegalităţile făcute, nu a prezentat spre validare la Comisia judeţeană toate măsurile luate în data de 02.10.2012. Conform hotărârii 197/19.12.2012 a transmis comisiei judeţene validarea măsurilor numai în ceea ce priveşte pe numita Rădulescu Aneta, care nu a fost afectată de măsurile abuzive ale primarului. Acest lucru reiese şi din adresa nr. 16684 din 21.01.2013 a Instituţiei Prefectului Vrancea.

4. La următoarea şedinţă din luna noiembrie, propune şi de această dată membrilor comisiei locale fără nici un temei legal revocarea revocării, în sensul că după nu ştim ce criterii la unii dintre proprietari le-a fost revocată revocarea proceselor verbale de punere în posesie, ulterior fiindu-le înaintate comunicări că măsurile stabilite în şedinţa din data de 02.10.2012 nu mai sunt valabile şi pentru aceştia.

5. În timpul existenţei pe rolul instanţelor de judecată a două dosare (7585/91/2012 – pe rolul Tribunalului Vrancea – Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal pentru anularea Ordinului prefectului 383 din 05.09.2012 pentru reorganizarea Comisiei locale Dumitreşti şi 15533/231/2011 în care moştenitorii defunctului Zanfirescu Alexandru solicită stabilirea unui amplasament pentru a fi puşi în posesie, dosar în care proprietarii cărora le-au fost anulate procesele verbale au făcut cerere de intervenţie în interes propriu şi a fost admisă prin încheiere, la acest moment având calitatea de intervenienţi) emite procesul verbal de punere în posesie a moştenitorilor defunctului Zanfirescu Alexandru cu nr. 98 din 29.11.2012 peste amplasamentul pe care noi aveam procese verbale de punere în posesie neanulate de Comisia judeţeană sau instanţa de judecată.

6. A comunicat expertului desemnat de instanţa de judecată că acele parcele sunt libere astfel că expertul făcând expertiza in sediul Primăriei comunei Dumitreşti la sugestia primarului a prins în cadrul expertizei şi anumite suprafeţe din u.a. 50. De fapt în acea zi proprietarii au fost la sediul primăriei pentru a comunica expertului ca pădurea nu este liberă, răspunsul a fost următorul “dacă primarul confirmă că acea suprafaţă de teren este liberă face obiectul expertizei”

7. În prezent, cu toate că pe rolul instanţelor de judecată sunt cele două dosare, primarul comunei Dumitreşti face puneri în posesie altor cetăţeni pe parcele validate de către Comisia judeţeană de stabilire a dreptului de proprietate Vrancea, prin hotărârea de validare pentru Zanfirescu Alexandru nr. 145/12.06.2007 pentru a invoca probabil ulterior că acest amplasament nu mai e liber. Deci cu alte cuvinte la data emiterii procesului verbal nr. 98 din 29.11.2012 erau parcele libere, inclusiv din cele validate pentru moştenitorii defunctului Zanfirescu Alexandru, iar aceştia puteau fi puşi în posesie acolo.

8. Primarul comunei Dumitreşti face demersuri, în condiţiile existenţei pe rol a celor două dosare, pentru a fi eliberat Titlu de proprietate pe numele moştenitorilor defunctului Zanfirescu Alexandru, şi cu toate că avea obligaţia de a înainta un exemplar din documentaţie şi la Instituţia Prefectului Vrancea şi de această dată a fost ocolită această instituţie, fiind transmisă doar la O.C.P.C.I. Vrancea. Facem precizarea că proprietarii au fost nevoiţi să depună certificate de grefă atât la O.C.P.C.I. Vrancea cât şi la Instituţia Prefectului Vrancea pentru a face dovada că sunt două dosare pe rol şi s-a solicitat să nu se facă demersuri pentru emiterea titlului de proprietate.

Toate aceste abuzuri au fost posibile datorită atitudinii suspecte a Instituţiei Prefectului Vrancea cu referire la sesizările pe care le-am depus şi aceasta în condiţiile în care am adus la cunoştinţa că am sesizat şi Parchetul de pe lângă Tribunalul Vrancea cât şi faptul că de la data de 23.11.2012 de când am depus contestaţia deşi Comisia judeţeană a mai avut şedinţe – exemplificăm 19.12.2012 contestaţiile depuse de noi nu au fost soluţionate, dându-i posibilitatea primarului comunei Dumitreşti să comită abuz după abuz.

Solicităm admiterea contestaţiilor depuse referitoare la anularea măsurilor stabilite de Comisia locală Dumitreşti în şedinţa de 02.10.2012, anularea procesului verbal de punere în posesie nr. 98 din 39.12.2012 a moştenitorilor defunctului Zanfirescu Alexandru şi urgentarea demersurilor de eliberare a titlurilor de proprietate pentru proprietarii puşi legal în posesie încă de la începutul anului 2012.

Rugăm să ne comunicaţi de urgenţă hotărârea Comisiei judeţene de stabilire a dreptului de proprietate Vrancea şi răspuns la contestaţiile depuse întrucât dosarul nr.15533/231/2011 are termen de judecată la 21.02.2013.

 

 

Preşedinte SNAPT,

COSTEL ICHIM

Domnului Cătălin Kanty Popescu,

Preşedintele Comisiei Judeţene privind Stabilirea Dreptului

de Proprietate Privată asupra Terenurilor Vrancea

Interviu acordat de Preşedintele SNAPT Propact, Costel Ichim, postului tv online Vrancea Media TV

Costel si MarielaPreşedintele SNAPT Propact, Costel Ichim, a acordat postului tv online Vrancea Media TV, un interviu, la care au fost dezbătute ultimele noutăţi din activitatea sindicatului, implicarea acestuia în proiecte la nivel naţional, problematici privind camerele agricole.

Preluare www.vranceamediatv.ro

http://tv.vranceamedia.ro/emisiune-social-media-cu-costel-ichim-liderul-sindicatului-propact/

Şedinţa viticultorilor de la Consiliul Judeţean Vrancea – 2 noiembrie 2012

Intervenţia domnului Costel Ichim, preşedinte SNAPT Propact, la şedinţa viticultorilor vrânceni, organizată la Consiliul Judeţean Vrancea.

 


EMISIUNE: “Social Media”, cu Mariela NIŢĂ: Invitaţi: Ginu Toma, Toader Manole

Preşedintele Federaţiei Fermierul, Ginu Costel Toma, şi cel al Federaţiei Viticultorilor, Toader Manole, s-au aflat în studioul Vrancea Media TV, pentru a dezbate subiectul Camerelor agricole.

 

Preluare de pe site-ul VRANCEA MEDIA TV:

http://vranceamediatv.ro/emisiune-social-media-cu-mariela-nita-invitati-ginu-toma-toader-manole/


Conferinţă de presă la Federaţia Agricultorilor Fermierul şi SNAPT Propact

Miercuri, 26 septembrie 2012, ora 10.30, a avut loc la Filiala Vrancea a Federaţiei Agricultorilor Fermierul o conferinţă de presă, având următoarea tematică:

1. Numirea unui membru din cadrul conducerii Federaţiei în cadrul Comisiei de Dialog Social de pe lângă Ministerul Agriculturii şi prezentarea tematicii de la întâlnirea care va avea loc joi, 27 septembrie 2012, la Bucureşti

2. Probleme care au rămas nesoluţionate în cadrul Comisiei de Dialog Social Vrancea

3. Aspecte privind modul de desfăşurare a alegerilor din Camerele Agricole şi despre depunerea candidaturilor.

 

Interes pentru banii europeni

Accesarea banilor europeni este o problemă care preocupă atât structurile guvernamentale, cât şi întreprinzători privaţi, asociaţii, persoane fizice. Modalităţile şi formele asociative prin care se poate ajunge la accesarea acestor fonduri au fost dezbătute în cursul săptămânii trecute în localitatea Baraolt, judeţul Covasna, o zonă cu mari probleme economice după sistarea activităţii miniere, în urmă cu 15-20 de ani. Consfătuirea a fost organizată de Confederaţia Sindicală Naţională „Meridian”, în parteneriat cu Federaţia „Fermierul”. Au participat oficialităţi locale din zonă: primari, consilieri locali, fermieri, persoane care doresc să acceseze fonduri pentru derularea unor afaceri.

Dl Florian Buzan, moderatorul consfătuirii, preşedintele CSN „Meridian” Mureş, a subliniat importanţa informării cetăţenilor în această etapă premergătoare perioadei 2014-2020, când va trebui să avem o capacitate superioară de absorbţie a fondurilor puse la dispoziţia României de UE. Dl Bogdan Buzescu, secretar general al Federaţiei „Fermierul”, a punctat în expunerea sa cele mai importante elemente desprinse din întâlnirile cu comisarul european pentru agricultură, dl Dacian Cioloş, şi situaţia privind constituirea Camerelor Agricole.

Mulţi dintre cei prezenţi au reclamat lipsa de informaţie, birocraţia excesivă, corupţia din sistem şi teama de a nu eşua într-o afacere. În acest sens, au arătat că sunt constituiţi în asociaţii agricole, care întâmpină probleme în protejarea culturilor din cauza mistreţilor şi urşilor. Fondul de vânătoare a ajuns în mâna unor moguli care nu-şi îndeplinesc obligaţiile privind hrănirea animalelor sălbatice şi protecţia culturilor.

Numai în zona Baraolt-Băţani, în ultimul an, au fost omorâte de către urşi 38 de bovine, motiv pentru care cetăţenii cer modificarea urgentă a Legii gospodăririi fondului cinegetic.

Consfătuirea s-a încheiat într-o notă optimistă şi anume că, în perioada următorilor ani, banii europeni o să ajute mult la dezvoltarea economico-socială a zonei.

Sunteţi de acord cu mesajul micilor fermieri care au protestat miercuri la Bruxelles?

Fermierii din mai multe ţări europene au fost prezenţi, miercuri, la Bruxelles, unde au participat la marşul Good food, un protest prin care au dorit să atragă atenţia asupra inechităţii Politicii Agricole Comune în privinţa micilor şi marilor fermieri.

La protest au participat şi agricultori români, care au purtat mesajul: „Ţăranii pot hrăni bine România”.

Revendicările protestatarilor din ţara noastră au fost legate în principal de liberalizarea pieţei funciare prevăzută pentru 2014 şi de lipsa unei viziuni pe termen lung în privinţa dezvoltării agriculturii româneşti. Aceştia au mai acuzat oficialii români că susţin în principal interesele marilor companii, în detrimentul micilor producători.

De asemenea, au cerut menţinerea interdicţiei cultivării hibrizilor obţinuţi prin biotehnologii şi crearea unei baze genetice alternative, libere, alcătuită din soiuri tradiţionale.

Dacian Cioloş, comisarul european pentru agricultură şi dezvoltare rurală, s-a aflat în mijlocul protestatarilor şi a primit lista de revendicări.

Din partea ţării noastre a vorbit ţăranul Willy Schuster, de la asociaţia Eco Ruralis. Au mai fost prezenţi reprezentanţi ai asociaţiilor „Centrul de Informare asupra Organismelor Modificate Genetic” – InfOMG şi Re.Generation.

Potrivit acestora, „cea mai mare parte a veniturilor agricultorilor ar trebui să fie generate de preţurile corecte de pe piaţă, plătite pentru producţia agricolă şi nu din subvenţii, aşa cum se întâmplă acum. Acesta este un pas necesar pentru a asigura viitorul pe termen lung a fermelor mici”.

Ei au solicitat acordarea subvenţiilor în funcţie de numărul persoanelor angajate la o fermă, impunerea unei limite pentru subvenţiile primite de fermele industriale şi înlăturarea progresivă a supra-intensificării producţiei.

Nu în ultimul rând, cei prezenţi au atras atenţia că în jur de 9% din terenurile agricole româneşti sunt deţinute de către străini.

„Oficialii continuă să încurajeze investiţiile străine ca fiind cheia pentru viitorul agriculturii româneşti. Aceşti investitori nu construiesc o infrastructură care va ajuta România pe termen lung, ei utilizează terenurile noastre ieftine pentru a trimite materia primă în străinătate unde să fie transformată în produse finite ce vor fi vândute în alta parte. Vrem restricţii împotriva acaparării fără limită a terenurilor de către marii exploatatori agricoli”, au cerut reprezentanţii ţăranilor români.

(Articol preluat

http://www.recolta.eu/sunteti-de-acord-cu-mesajul-micilor-fermieri-care-au-protestat-miercuri-la-bruxelles/)

METRO Cash & Carry România lansează programul „De-ale noastre”, un program de susţinere a micilor producători de legume, unic în ţara noastră

Programul vizează, într-o primă fază, agricultorii din bazinul legumicol Poiana Mare, aceştia devenind furnizorii companiei pentru patru tipuri de produse: roşii, ardei gras/ capia/ gogoşar, castraveţi şi vinete. Legumele rezultate din program vor fi comercializate în reţeaua de magazine METRO Cash & Carry din toată ţara, sub marca “De-ale noastre”.

Pe lângă asigurarea desfacerii produselor, agricultorii participanţi în programul de susţinere a producătorilor locali beneficiază de un centru de colectare, precum şi de consultanţă pe tot parcursul procesului de producţie. În plus, la începutul programului, METRO le asigură necesarul de seminţe pentru răsaduri.

Consultanţa de specialitate este asigurată de un inginer agronom, consultant METRO. Rolul acestuia este de a-i asista pe micii producători în fiecare etapă a procesului de producţie, oferindu-le sfaturi privind: selecţia soiurilor, în funcţie de tipul de sol, perioada optimă de recoltare, tehnici şi mijloace de producţie sau metode de eficientizare a costurilor de producţie şi resurselor.

Legumele “De-ale noastre”, produse prin tehnologii tradiţionale sunt cultivate în pământ, producţia fiind realizată în solar (în proporţie de 70%), sau pe câmp (30%), în proces fiind folosite, preponderent, îngrăşămintele naturale. Folosirea procedeelor tradiţionale oferă legumelor proprietăţi organoleptice superioare, gustul si mirosul lor fiind specific celor de grădină.

Controlul producţiei, din momentul semănatului şi până în momentul când legumele ajung la raft, asigură trasabilitatea produselor sau originea controlată. Aceasta înseamnă că orice client METRO, care cumpără legumele “De-ale noastre”, are la dispoziţie informaţii referitoare la originea acestora, metodele de producţie folosite, sau perioada de recoltare, având astfel o garanţie a calităţii lor.

În plus, controlul şi respectarea standardelor în procesul de producţie, procesele de ambalare, manipulare şi transport garantează păstrarea calităţii legumelor. După colectare, acestea ajung pe rafturile magazinelor METRO Cash & Carry din toată ţara, în cel mai scurt timp.

“Segmentul micilor producători este unul dintre acele sectoare care ar avea nevoie de foarte multă atenţie, având un aport considerabil la dezvoltarea sănătoasă a economiei locale. Am iniţiat acest proiect, unic în România, tocmai din dorinţa de a veni în sprijinul micilor producători cu soluţii concrete, care să îi ajute să devină mai productivi.
Am sesizat, de asemenea, în ultimii ani o nevoie în creştere a pieţei pentru produsele româneşti. Programul METRO de susţinere a producătorilor locali răspunde acestei cereri oferind produsele “De-ale noastre” proaspete şi de calitate, singurele legume româneşti de origine controlată, de pe piaţă.
Ne dorim ca acest program să se dovedească soluţia câştigătoare atât pentru agricultorii locali, cât şi pentru clienţii noştri, care vor avea la dispoziţie legume româneşti de cea mai bună calitate”, a declarat Dusan Wilms, Director General METRO Cash & Carry România.

În program sunt implicaţi aproximativ 200 de producatori locali. În viitor, METRO Cash & Carry România intenţionează să extindă proiectul şi în alte regiuni ale ţării, pe mai multe tipuri de culturi.

Citeşte articol complet pe http://www.metro.ro/public/31_07_2012

Federaţia Agricultorilor „Fermierul” – proiect de sprijinire a tinerilor defavorizaţi

Organizaţia de tineret a Partidului Social Democrat din Balş, în colaborare cu Federaţia Agricultorilor „Fermierul” Balş au demarat un proiect de sprijinire a tinerilor defavorizaţi din oraşul de pe Olteţ. Prin programul „Investim în educaţie, investim în viitor”, mai mulţi elevi cu o situaţie financiară precară au primit deja rechizite pentru începerea noului an şcolar, acest tip de acţiuni urmând să mai aibă loc şi în lunile următoare. De asemenea, trei tineri au luat parte la cursuri gratuite de informatică oferite de Federaţia „Fermierul”.

Citeşte tot articolul pe

http://gazetanoua.ro/index.php?mod=stiri&id=15870&title=Rechizite-si-cursuri-gratuite-pentru-elevii-defavorizati-din-partea-TSD-Bals.html

Federaţia Agricultorilor Fermierul, membră a Reţelei Naţionale de Dezvoltare Rurală, participă la Conferinţa Naţională ”Comunitatea rurală: Provocări şi oportunităţi în dezvoltarea rurală în perioada 2014 – 2020”

În zilele de 12 – 13 septembrie a.c. Unitatea de Sprijin a Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală (USR) va organiza în cadrul proiectului ”Infiintarea și Sprijinirea Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală”, conferința națională – ”Comunitatea rurală: Provocări și oportunități în dezvoltarea rurală în perioada 2014 – 2020”

USR își dorește ca această Conferință să fie un prilej de informare asupra oportunităților și provocărilor în dezvoltarea rurală pentru următoare perioadă de programare 2014 – 2020, comunicate prin prelegeri și workshopuri care vor aborda teme variate referitoare la fermele mici și asocierea acestora, programul LEADER, High Nature Value și nu în ultimul rând, tinerii fermieri.

Prelegerile, workshopurile și cursurile vor fi susținute de speakeri de înaltă ținută, români și străini, experți în domeniu și cu deosebite calități de comunicare.

Alte detalii pe 

http://www.rndr.ro/EvenimentDetaliu.aspx?id=1122

 

La Focşani, o nouă întâlnire dintre reprezentanţii Federaţiei Fermierul şi cei ai Ministerului Agriculturii

La o săptămână după întâlnirea de miercuri, 4 iulie 2012, cu domnul secretar de stat din Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Dumitru Botănoiu, a reprezentanţilor Federaţiei Agricultorilor Fermierul, Sindicatului Propact şi Federaţiei Viticultorilor, a sosit, la Focşani, doamna Violeta Fodor, director în cadrul MADR, pentru o detaliere a discuţiilor avute la minister şi pentru un studiu la faţa locului a Staţiunii de Cercetare Viti-vinicole din Odobeşti. Întâlnirea a avut ca moderator pe doamna Viorica Ghionea, din partea DADR Vrancea, la care au mai participat domnii Gabriel Baiciu şi Dumitru Chipăilă, din partea aceleiaşi instituţii, iar din partea Sindicatului Propact, domnii Constantin Crăciun şi Costel Ichim. Discuţiile s-au axat pe probleme de viticultură, doamnei director Fodor aducându-i-se la cunoştinţă situaţia viticultorilor din Vrancea, dar şi despre terenurile nelucrate sau abandonate. Un alt capitol important al discuţiilor a fost Staţiunea de Cercetare din Odobeşti, unitate de referinţă pentru viticultura românească în anii trecuţi şi care, în prezent, deţine suprafeţe de vie nelucrate şi un Combinat de vinificaţie nefuncţional. Ca urmare a acestor aspecte sesizate de reprezentanţii federaţiei şi sindicatului, conducerea ministerului a decis verificarea lor în teren, delegând pe doamna directoare Fodor să verifice situaţia prezentată, împreună cu reprezentanţii DADR Vrancea. Dacă, în general, discuţia a vizat aspecte tehnice ale repunerii în funcţiune a Staţiunii de Cercetare, domnul Costel Ichim a atins şi latura socială, afirmând că o astfel de unitate, emblematică a judeţului, ar putea rezolva şi problemele locurilor de muncă din regiune. Cele 340 de hectare pe care se doreşte reînfiinţarea unor plantaţii de cercetare viticole şi pomicole ar putea aduce 500 de noi locuri de muncă, un aspect deloc de neglijat dat fiind că mulţi dintre viticultori sau pomicultori sunt fie în şomaj, fie desfăşoară alte activităţi care nu le asigură satisfacţii pe plan material.

Delegaţie a Federaţiei Agricultorilor Fermierul, la Ministerul Agriculturii

 

Miercuri, 4 iulie 2012, a avut loc la Ministerul Agriculturii o întâlnire cu domnul secretar de stat, Dumitru Botănoiu, cu care au fost discutate cele mai importante probleme care vizează activitatea fermierilor. La discuţii au participat membri ai Federaţiei Fermierul, preşedintele Federaţiei, domnul Ginu Costel Toma, sindicatul Propact, domnul Constantin Crăciun, preşedintele Federaţiei Viticultorilor, domnul Toader Manole, reprezentanţi ai fermierilor pe cultura de câmp.
Punctual au fost discutate următoarele aspecte:
- Despre noile măsuri PNDR şi faptul de a se acorda sume mai mari pe fermele de semisubzistenţă şi pentru tinerii fermieri. A fost susţinută ideea continuării acestor programe, prin alte măsuri de care să beneficieze cei care au accesat până acum astfel de măsuri. Această idee este susţinută şi de Uniunea Europeană şi Federaţia va milita pentru continuitatea acestor măsuri agricole, menite de revigoreze agricultura.
- O altă problemă, destul de gravă, este aceea că 80 la sută din proiecte pe Măsura 1.4.1 nu vor trece de anul 3. În Suceava, au fost întâlnite situaţii în care fermierii ar fi trebuit să achiziţioneze cu 4500 euro, 5 vaci şi 10 viţei, în condiţiile în care preţul acestora este de 10.000 euro, la care de mai adăugau şi alte obligaţii fiscale. E clar că aceste proiecte se vor închide, iar fermierii nu vor mai putea accesa alte fonduri, având deja probleme cu măsurile agricole accesate. Acest fapt va conduce la imposibilitatea accesării de noi fonduri şi proiecte, atâta timp cât ei vor figura ca persoane care nu au putut finaliza proiectele aflate în curs. Această situaţie va trebui corectată, pentru a nu asista la desfiinţarea fermierilor, şi aşa împovăraţi.
- O altă problemă e la Ministerul Finanţelor, care impozitează pe toţi acei fermieri care au accesate măsurile agricole, pentru că aceste măsuri sunt considerate generatoare de venituri. Impozitele depăşesc chiar şi cea mai mare subvenţie primită de fermieri.
- APIA să plătească la timp subvenţiile
- A fost exprimat acordul cu Ministerul Agriculturii care vizează funcţionalitatea comisiilor şi subcomisiilor tehnice, unde toată legislaţia pe domeniul agricol să fie discutată.
- Înfiinţarea de parteneriate publice private pe diferite domenii, între Ministerul Agriculturii şi formele asociative, cooperative sau grupuri de producători care sunt funcţionale, şi unde ministerul să investească în mod direct pentru a putea da exemple de bune practici. Ministerul a dat aviz favorabil acestei cerinţe.

O zi ţărănească la Bruxelles: “Particularităţile locale naturale rămân valoarea continentală eternă”

Dacă Europa va reuşi să realizeze ceea ce toţi participanţii la acest eveniment au stabilit, 20 aprilie 2012 va rămâne un eveniment istoric pentru politica europeană. Este pentru prima dată în istoria Uniunii Europene când Comisariatul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală acordă atâta atenţie ţăranilor.

A fost nevoie de o criză financiară mondială de proporţii şi de un comisar european la origine ţăran, pentru a primi şi ţăranul atenţia care i se cuvine. Si aici vorbim de ţăranul european oriunde s-ar afla: Franţa, Spania, Italia, Germania, România, Polonia, Estonia etc. Peste tot sunt ţărani cu gospodării mai mari sau mai mici. Si italienii au ţărani cu suprafeţe mici şi cu două vaci în curte. Si nemţii au de făcut îmbunătăţiri la capacitatea de vânzare a produselor lor locale. Toţi au probleme cu preţurile şi cu intermediarii. Ce este de făcut?

Evenimentul s-a numit “Agricultura locala si lanţurile scurte de aprovizionare”. S-a vorbit despre vânzarea directă şi evitarea intermediarilor, de eliminarea rutelor lungi de transport, de flexibilitatea condiţionalităţilor sanitare şi de securitate alimentară, de modalităţi moderne de desfacere, de etichetare şi certificare. Toate subiectele au dus la o concluzie general acceptată. Mai sunt multe de făcut pentru îmbunătăţirea capacităţii de desfacere a produselor locale specifice, în toate ţările membre ale Uniunii Europene, aşadar o politica europeana de investiţii, flexibilă şi direct orientată către ţăran este obligatorie.

Politica Agricola Comună pentru perioada 2013 – 2020 va cuprinde măsuri specifice pentru ţărani. Denumirea de “ferme de semi-subzistenţă” sau de “ferme de subzistenţă” nu mai este acceptabilă. Toata lumea a fost de acord cu această idee. Dimensiunile gospodăriei nu contează. Lungime, lăţime, număr, altitudine, climă etc. sunt caracteristici variabile, specifice, ce fac imposibilă definirea unitară a fermei ţărăneşti. Valorile sunt complexe şi depind mai degrabă de beneficiile aduse de specificităţile locale. De aceea a fost invitat şi HRH Printul Charles de Wales să mărturisească, într-un material filmat, experienţele domniei sale legate de aceste valori fundamentale. HRH Printul Charles a vorbit şi despre România care este dovada importanţei păstrării valorilor tradiţionale şi despre importanţa conservării bio-mediului specific naţional.

Au participat aproximativ 500 de persoane, reprezentanţi ai Ministerelor Agriculturii din ţările membre, reprezentanţi ai asociaţiilor de producători din diverse domenii din agricultură din toată Europa, şefi ai organizaţiilor profesionale, lideri de diverse Agenţii de Dezvoltare din domeniul agricol şi sanitar. Lista este prea lungă pentru a face referire la toţi.
Organizatorii au fost, prin parteneriat, Dacian Cioloş, Comisarul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, şi John Dalli, Comisarul European pentru Sănătate şi Politici de Consum. Au mai ţinut discursuri de deschidere Mette Gjerskov, Preşedintele Consiliului pentru Agricultură şi Pescuit, Ministru al Alimentaţiei, Agriculturii şi Pescuitului din Danemarca şi HRH Printul Charles.

Alţi vorbitori în sesiunea plenară au fost: Mercedes Bresso, Preşedintele Comitetului Regiunilor: Sisteme de Alimentaţie Locală, Jerzy Plewa, Director General Adjunct, Direcţia Generala DG Agricultură şi Dezvoltare Rurală, Comisia Europeană: politici agricole comune, Bernard Van Goethem, Director, Directia Generala DG Sănătate şi Politici de Consum, Comisia Europeană: Cadrul legislativ, derogări, situaţii şi statistici.

Nu au lipsit nici Carlo Petrini, fondatorul mişcării Slow Food in lume şi nici Reinhold Messner, scriitor, ţăran, ecologist, membru al Parlamenutlui European intre 1999 şi 2004, ambii cu discursuri deosebite în beneficiul conservării şi dezvoltării vieţii la ţară. Pentru declaraţiile lor, acestia doi şi Comisarul Dacian Cioloş au fost aplaudaţi la scena deschisă.

Dar, de fapt, toţi cei care au vorbit deschis şi sincer despre ţărănism şi ţărani au fost apreciaţi cu aplauze.
Am mai avut discuţii cu: Ciprian Alic, Expert Comisia Europeană pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, Politici de Calitate a Produselor Agricole, Alina Ujupan, Consilier al Comisarului European Dacian Cioloş.

Am fost însoţit de colegul nostru, ţăranul Mircea Croitoru, liderul producătorilor de legume şi fructe de la Matca, consilier al Ministrului Stelian Fuia.

In concluzie, aşa cum zicala bună spune “Dumnezeu îţi dă, dar nu-ţi bagă şi-n traistă”, depinde de noi în ţară să reuşim să atragem cât mai multe fonduri pentru ţăranii noştri. Dacă reuşim să găsim o modalitate de a verifica şi controla modul de cheltuire a fondurilor pentru ţărani şi dacă identificăm căile cele mai bune pentru dezvoltare, fondurile europene ne aşteaptă. Avem nevoie de organizare mai bună în scrierea de proiecte. Avem nevoie de specialişti mai aproape de ţărani.

Avem nevoie de solidaritate între ţărani şi comunitatea locală. Credem că un model de proiect european care să răspundă la aceste nevoi este finanţarea parteneriatelor public – private între primărie şi asociaţiile de producători locale. Aducem astfel specialişti în teritoriu şi creştem nivelul de implicare şi responsabilitate al celor angajaţi în activităţile noastre.

In încheiere, produsele locale contribuie la conservarea tradiţiilor, identitatea culturală, satisfacţii umane legate de simţuri: gust, miros, culoare, diversitate fundamentală pentru sănătate. Minte sănătoasă în corp sănătos. Viitorul nostru depinde de creativitate. Creativitate fără sănătate nu se poate. La nivel european satisfacţia vine din multiculturalism. Staţiuni de schi şi aqua-parcuri avem toţi. Specificul local diferă şi trebuie conservat.

Federaţia Fermierul, la Bachus 2010 şi la Târgul Agro Expo Bucovina

Forumul Economic Naţional “Agricultura Încotro?”, organizat de către Camera de Comerţ şi Industrie Suceava, Consiliul Judeţean Suceava, Shopping City Suceava, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală în parteneriat cu Revista “Lumea Satului”, Radio Antena Satelor,Asociaţia Comunelor din România şi Federaţia Agricultorilor Fermierul.