FEDERAŢIA AGRICULTORILOR FERMIERUL

Mai aproape de tinerii fermieri şi de ţărani

Archive for the ‘PROIECTE’ Category

FACILITAREA INTEGRARII SOCIO-PROFESIONALE SI A ACCESULUI LA O CALIFICARE RELEVANTA PE PIATA MUNCII PENTRU PERSOANE INACTIVE, SOMERI SI SOMERI TINERI, IN 3 JUDETE DIN REGIUNEA SUD-VEST

sigla1

Proiect POSDRU/102/5.1/G/77882

Integrarea pe piaţa muncii în România este reglementată de Legea 76/2002 care prevede acordarea mai multor stimulente atât şomerilor, cât şi angajatorilor, pentru încadrarea în muncă şi, deci, pentru combaterea şomajului. În primul rând, sunt câteva grupuri ţintă ale şomerilor, care au dificultăţi de integrare pe piaţa muncii. Angajatorii care încadrează şomeri din aceste grupuri ţintă beneficiază de subvenţionarea locului de muncă. Cei care angajează absolvenţi, indiferent de nivelul studiilor frecventate, beneficiază lunar, pentru o perioadă de un an, de o subvenţie de la 500 până la 750 de lei, în funcţie de nivelul studiilor. De asemenea, un alt grup ţintă, pentru care angajatorii pot primi bani, se referă la şomerii cu vârsta de peste 45 de ani sau unici întreţinători ai familiilor monoparentale. De asemenea, şi pentru şomerii care mai au cinci ani până la pensie, AJOFM oferă stimulente pentru angajare. O altă categorie de şomeri pentru care se plătesc subvenţii din bugetul asigurărilor de şomaj este aceea a persoanelor marginalizate, defavorizate. Aici, sunt mai multe categorii care pot fi cuprinse, de exemplu, tinerii cu vârste între 16 şi 24 de ani, care au fost fie victime ale traficului de persoane, fie au executat pedepse privative de libertate, fie provin din centrele de plasament. Este şi cazul persoanelor care fac parte din familii beneficiare ale ajutorului minim garantat, prevăzut de Legea 416. Pentru angajarea persoanelor din categoriile enunţate mai sus se poate primi o subvenţie de până la 1.000 de lei pe lună, timp de trei ani, în funcţie de durata contractului de muncă şi vârsta persoanei angajate.

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Olt urmareste facilitarea integrarii socio-profesionale a somerilor si a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca prin numeroasele proiecte pe care le are in implementare la nivelul judetului. AJOFM OLT are in vedere urmatoarele activitati pentru aceste persoane:

Cresterea gradului de informare in randul grupului tinta si al opiniei publice privind serviciile oferite in domeniul angajarii si combaterii somajului.

 • Cresterea sanselor de a gasi un loc de munca corespunzator aspiratiilor profesionale, pregatirii profesionale si a ofertei de locuri de munca existente pe piata locala.
 • Incadrarea sau reincadrarea in munca a persoanelor in cautarea unui loc de munca.
 • Servicii de formare profesionala in concordanta cu tendintele pietei de munca.
 • Activitati pentru stimularea mobilitatii europene.
 • Stimularea persoanelor in cautarea unui loc de munca pentru inceperea unei activitati independente sau initierea de afaceri, in vederea cresterii gradului de ocupare a fortei de munca si dezvoltarii economiei locale.
 • Programe inovatoare pentru combaterea somajului de lunga durata prin sprijinirea somerilor de catre alti someri.

De asemenea, tot la nivelul judetului Olt in anul şcolar 2013 – 2014 s-a incheiat un parteneriat intre ISJ Olt cu Universitatea din Craiova şi Casa Corpului Didactic Olt. Protocolul de colaborare s-a încheiat la sfârşitul lunii octombrie 2013, iar prin intermediul său, pe toată durata acestui anului şcolar, au fost furnizate, prin Prorectoratul Programe de Studii şi Asigurarea Calităţii, cursuri specifice pentru pregătirea cadrelor didactice în vederea susţinerii examenelor de definitivare în învăţământ, gradul didactic II şi titularizare în învăţământul preuniversitar, programe de pregătire a elevilor din clasele terminale în vederea susţinerii examenului naţional de bacalaureat, sesiunea 2014.

Totodată au fost derulate campanii de promovare a ofertei educaţionale a Universităţii din Craiova prin realizarea de Târguri Educaţionale, organizarea unor mobilităţi pentru elevii şi cadrele didactice din unităţile de învăţământ liceal din judeţul Olt şi studenţi, cadre didactice ale Universităţii din Craiova în domeniul consilierii vocaţionale a adolescenţilor, realizarea de ateliere de cariere pentru adolescenţii care doresc să exploreze direct opţiunile de carieră. În scopul sprijinirii tinerilor profesori pentru integrarea pe piaţa muncii, Universitatea din Craiova a oferit programe de formare în vederea susţinerii şi promovării examenului de definitivare în învăţământ , a examenului de gradul al II-lea şi a concursului naţional de titularizare, atât la sediul instituţiei, în perioada februarie-iunie 2014, cât şi la nivelul municipiului Slatina, în perioada 7-11 aprilie 2014, în cadrul Săptămânii «Şcoala Altfel».

In privinţa punerii în aplicare a programelor de pregătire a elevilor din clasa a XII-a în vederea susţinerii BAC-ului în anul 2014, la nivelele municipiilor Slatina şi Caracal au fost create două centre de formare a liceenilor pentru a reuşi să treacă cu brio de examenul maturităţii. Elevii din judeţ care au avut lacune la unele materii la care au susţinut examenul au fost pregătiţi de profesori de la Universitatea din Craiova, fără a costa ceva ISJ Olt sau pe aceştia, în fiecare week-end.. După terminarea învăţământului liceal, majoritatea elevilor îngroaşă rândul şomerilor, motiv pentru care s-a luat hotararea la nivelul judetului că ar trebui să se revină cât mai repede posibil la învăţământul profesional şi tehnic. Nu de alta, dar pe piaţa muncii din România este nevoie de meseriaşi şi nu de absolvenţi de liceu care nu reuşesc să facă faţă încadrării lor pe piaţa muncii. Strategia ISJ Olt până în anul 2017 vizează crearea unui mediu stimulativ şi motivant pentru toate categoriile de beneficiari, un mediu caracterizat de entuziasm şi dorinţa de a fi parte a procesului de învăţare pe tot parcursul vieţii, cu asigurarea egalităţii de şanse, precum şi crearea unui climat socio-educaţional adecvat unei pregătiri de calitate, de nivel european, menite să sporească şansele tinerilor de integrare socială şi pe piaţa muncii.

Tot pentru facilitarea integrarii socio-profesionale Centrul de Formare Profesionala Slatina a organizat 22 de cursuri, in diverse ocupatii – lucrator in structuri pentru constructii, inspector resurse umane, lucrator in cresterea animalelor, lucrator in comert, operator introducere, validare si prelucrare date, lucrator in comert, manichiurist-pedichiurist, cursuri de comunicare in limba engleza. Pana la 31 august, din cei 230 de absolventi au fost incadrati 40, toti prin bugetul asigurarilor pentru somaj. Si in luna septembrie sunt 11 cursuri in desfasurare, la ele participand alti 292 someri.

Pentru a veni in sprijinul somerilor, AJOFM Olt va organiza si in luna octombrie cinci cursuri de formare gratuita, de care vor beneficia 140 de persoane. Meseriile cele mai solicitate pentru care se vor organiza programe de formare profesionala sunt comunicare limba engleza – 28 persoane, instalator instalatii tehnico sanitare si gaze – 28 persoane, bucatar – 28 persoane, ospatar – 28 persoane, lucrator hotelier – 28 persoane.
Centrul de formare profesionala din cadrul Agentiei este autorizat in 11 ocupatii: administrator pensiune turistica, agent turism – ghid – ghid montan, comunicare limba engleza/traducator studii medii, confectioner asamblor articole din textile, inspector resurse umane, instalator instalatii tehnico sanitare si gaze, lucrator in comert, lucrator hotelier – animator centre de vacanta, lucrator in agroturism, lucrator in cultura plantelor, operator introducere, validare si prelucrare date. De asemenea, in cadrul institutiei functioneaza si Centrul de evaluare si certificare a competentelor profesionale, prin care AJOFM Olt s-a autorizat pentru evaluarea competentelor dobandite in sistem non-formal in doua ocupatii specifice domeniului constructiilor, respective zidar-pietrar-tencuitor si dulgher.tamplar -parchetar.

Si Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Valcea asigura integrarea socio-profesionala pe piata muncii prin urmatoarele obiective principale:

 • stimularea ocuparii fortei de munca si cresterea gradului de ocupare
 • prevenirea somajului
 • acordarea serviciilor de formare profesionala persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca
 • asigurarea egalitatii de sanse si combaterea discriminarii pe piata muncii
 • cresterea incluziunii sociale
 • protectia persoanelor in cadrul sistemului asigurarilor pentru somaj
 • facilitarea liberei circulatii a lucratorilor in statele UE si alte state cu care Romania a incheiat tratate, acorduri, conventii si intelegeri
 • sprijinirea cetatenilor romani in vederea incadrarii in munca in statele cu care Romania are incheiate acorduri bilaterale in domeniul fortei de munca

Pentru realizarea obiectivelor sale, AJOFM Valcea a implementat politici si programe de ocupare a fortei de munca, a furnizat servicii de prevenire a somajului, a organizat servicii de formare profesionala, a acordat servicii de informare, consiliere si orientare profesionala, a asigurat stabilirea, plata si evidenta drepturilor banesti suportate din bugetul asigurarilor pentru somaj, a acordat servicii de mediere a fortei de munca in tara si strainatate, a organizat evenimente privind selectia si plasarea fortei de munca, a subventionat locuri de munca pentru categorii devaforizate de someri incadrati in munca, a implementat proiecte cu finantare europeana legate de piata muncii si modernizarea serviciului public de ocupare, a acordat stimulente financiare somerilor care s-au incadrat in munca si a coordonat alte masuri active in vederea cresterii gradului de ocupare din judetul Valcea.

RAPORT SUSTENABILITATE Proiect “O sansa la angajare pentru pentru somerii din regiunea Sud-Est” POSDRU 100/5.1/G/75466 – Septembrie 2014

sigla1Proiectul a fost conceput in perspectiva continuarii si dezvoltarii unor activitati, avandu-se in vedere atingerea rezultatelor. In plus, pentru maximizarea rezultatelor si potentiala implementarea ulterioara la nivelul altor judete din regiune, activitatile de informare si promovare a masurilor active de ocupare vor continua sa fie sustinute de catre Beneficiar, ca si activitati ce sunt deja inscrise in insusi statutul sau. Aceste activitati au furnizat baza pentru continuarea activitatii de dezvoltare a competentelor resursei umane in raport cu cererea pietei muncii, in judetele in care calificarile nu sunt adaptate in raport cu necesitatile si realitatile zonei. Aceasta activitate a fost sustinuta de catre Partenerul 1, in calitatea sa de furnizor de formare profesionala, cu experienta de 15 ani in domeniu in 3 regiuni ale tarii.

In acest sens, Partenerul 1 International Computer School a derulat in perioada de implementare a proiectului un numar de 14 cursuri de formare profesionala pentru dezvoltarea competentelor resursei umane in raport cu cererea pietei muncii adresate inclusiv persoanelor aflate in cautarea unui loc de  munca in urmatoarele domenii: lucrator in comert, operare calculator, resurse umane, contabilitate, engleza.

Campaniile de mediere si promovarea initiativelor locale/regionale pentru sprijinirea persoanelor aflate în somaj în vederea integrării/reintegrării pe piata muncii (rezultatul activitatii 7) realizate prin proiect constituie un element important al ansamblului de masuri ce au ca scop facilitarea integrarii in munca a grupului tinta. In acest sens acestea sunt la dispozitia AJOFM din cele 3 judete de implementare, in baza parteneriatelor incheiate cu acestea.

Diseminarea informatiilor relevante privind accesul la formare profesionala si oportunitatile pietei muncii, precum si a ultimilor noutati europene si nationale in domeniul integrarii socio-profesionale (aspecte juridice, reglementari ale politicilor publice, idei de afaceri, modele de bune practici etc) s-a realizat prin intermediul a doua pagini web – a Federatiei Agricultorilor Fermierul si a International Computer School. Totodata parteneriatele incheiate in cadrul proiectului pentru promovarea initiativelor locale/regionale pentru sprijinirea persoanelor aflate în somaj de lungă durată în vederea integrării/reintegrării pe piata muncii, la nivelul celor 3 judete constituie un element important in ceea ce priveste asigurarea conditiilor optime pentru ocuparea fortei de munca atat la momentul actual, cat si pe viitor.

Prin organizarea seminariilor cu tema “Masuri active de ocupare pentru o piata a muncii inclusiva”, proiectul si-a propus sa impulsioneze identificarea de solutii pentru reducerea ratei somajului in munca si cresterea ratei de ocupare la nivel regional si local, si sa promoveaze initierea de parteneriate intre actorii relevanti din domeniu. Prin comunicarea rezultatelor proiectului exista posibilitatea dezvoltarii acestuia la nivel national prin implicarea institutiilor cu atributii in ocuparea fortei de munca si a partenerilor sociali reprezentativi.

Link Raport-activitate-perioada-01-11-2010-–-31-10-2012.pdf

Reprezentant legal

Ginu Costel TOMA

Raport de sustenabilitate pentru Proiectul “ProActiv – program pentru facilitarea accesului pe piața muncii”

Federaţia Agricultorilor Fermierul împreună cu Partenerul Internaţional Computer School au demarat proiectul “ProActiv-program pentru facilitarea accesului pe piaţa muncii”, finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Proiectul a urmărit prin obiectivul său general facilitarea integrării socio-profesionale  (prin informare şi consiliere) şi a accesului la o calificare relevanta pe piaţa muncii pentru persoane inactive, şomeri şi şomeri tineri, în 3 judeţe din regiunea Sud-Vest, prin asigurarea condiţiilor optime de informare şi furnizarea de asistenta integrată pentru facilitarea de asistenta integrată pentru facilitarea inserţiei şi menţinerea pe piaţa muncii a persoanelor inactive, şomerilor şi şomerilor tineri, proiectul a contribuit la realizarea obiectivului principal al AP5 şi anume “promovarea de măsuri destinate creşterii ratei de ocupare , prin atragerea şi susţinerea cât mai multor persoane pe piaţa muncii, facilitarea integrării şomerilor tineri şi a şomerilor de lungă durată pe piaţa muncii şi sprijinirea ocupării formale”.

În prezent, Federaţia Agricultorilor FERMIERUL este Partener în implementarea a două proiecte de tip strategic:

 • Proiectul „Îndrăzneşte! Fii antreprenor! ID 132008, este implementat de Asociaţia Română pentru Transparenta/Transparency Internaţional România în parteneriatcu Federaţia Agricultorilor FERMIERUL şi Sindicatul Ţăranilor şi Proprietarilor Romani. Axa prioritară 5.“Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenţie 5.2. “Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

 

 • Proiectul „Centre de Incluziune Socială RuralaID 143241, este implementat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale şi Persoanelor Vârstnice în parteneriat cu Federaţia Agricultorilor FERMIERUL şi Grupul de Acţiune Locală „INIMA GIURGIULUI – ŢARA NEAJLOVULUI ŞI A CALNISTEI”. Axa prioritară 6. Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.2. “Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Prin intermediul acestor 2 proiecte noi se urmăreşte menţinerea sustenabilităţii prin conferinţele, caravanele şi cursurile desfăşurate în judeţele de implementare.

Aceste 2 proiecte au fost concepute ca urmare a contactelor preliminare realizate de Federaţia Agricultorilor Fermierul cu potenţiali membri ai grupului ţinta, dar şi cu reprezentanţi ai autorităţilor publice locale/regionale din zonele menţionate, reieşind o nevoie crescută de măsuri de stimulare a ocupării forţei de muncă, dintre care consorţiul proiectului oferă servicii de informare şi consiliere profesională, mediere şi plasare de personal, dar şi programe de formare profesională.

În cadrul proiectului „Îndrăzneşte! Fii antreprenor! ID 132008 începând cu luna iulie 2014 va fi creat un centru regional operaţional în Slatina în cadrul căruia se vor desfăşura activităţi pentru dezvoltarea antreprenorială şi iniţierea de afaceri.

Identificarea, recrutarea şi menţinerea persoanelor incluse în grupul ţinta se va realiza prin intermediul unor canale diversificate dintre care primul consta în contacte permanente cu autorităţile locale, contacte ce vor fi iniţiate şi menţinute la nivelul Centrelor regionale de către responsabilii implementare regionali.

Sesiunile de consiliere în afaceri vor fi frecventate de membri ai grupului ţinta şi vor fi organizate atât la Centrele regionale, cât şi pe teren, acolo unde disponibilitatea grupului ţinta nu permite deplasarea la Centru. Ele vor fi susţinute de câte un expert consiliere în afaceri. Consilierea propriu-zisă se va axa pe prezentarea de mijloace şi resurse necesare demarării unei activităţi independente, pe tehnici de autoevaluare a abilitaţilor de manager etc.

De asemenea se vor organiza cursuri de competente antreprenoriale unde absolvenţii cursului vor fi invitaţi să concureze pentru premierea celor mai bune 5 planuri de afaceri. Concursul va fi organizat după absolvirea cursului de antreprenoriat.

Reprezentant legal

Ginu Costel TOMA

Raport sustenabilitate mai 2014 ID 77882

Culegere de date privind piaţa muncii în judeţul Olt

Acțiune desfășurată în cadrul Proiectului  „ProActiv – program pentru facilitarea accesului pe piaţa muncii” Contract de finanţare: POSDRU/102/5.1/G/77882

Mii de şomeri înregistraţi în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Olt şi-au găsit de lucru cu ajutorul măsurilor adoptate de instituţie.

Şi pentru perioada următoare, AJOFM are o serie de activităţi pe care urmează să le implementeze, astfel încât oltenii şomeri din toate categoriile de vârstă sau socio-profesionale să poată fi încadraţi pe piaţa muncii într-un timp cât mai scurt.

Potrivit statisticilor instituţiei, pe parcursul anului 2013, la nivelul judeţului Olt, 8.600 de persoane aflate în căutarea unui loc de munca au reuşit să se angajeze în diverse domenii de activitate. Numărul celor încadraţi pe piaţa muncii este unul destul de bun, având în vedere că obiectivul general al AJOFM în 2013 a fost încadrarea a 9.700 de şomeri. Până în 2016, instituţia are trasate o serie de măsuri pentru creşterea ratei de ocupare a forţei de muncă, măsuri ce vizează toate grupele de vârstă, indiferent de etnie sau pregătirea socio-profesională.

Ca direcţii de acţiune în anii 2013-2016, sunt creşterea ratei de ocupare a forţei de muncă, cu focalizare pe următoarele grupuri tinta – tineri cu vârste cuprinse între 15-25 de ani, lucrători cu vârste între 50-64 de ani, femei, lucrători necalificaţi, persoane cu handicap, persoane cu responsabilităţi familiale complexe, minorităţi etnice, inclusiv minoritatea romă; creşterea calificării şi implicit a productivităţii muncii, prin promovarea programelor de formare profesională a salariaţilor, adaptate la oportunităţile de dezvoltare economică, susţinerea celui de-al treilea sector – economia socială şi a întreprinderilor sociale, având drept scop creşterea coeziunii şi inserţiei sociale a persoanelor provenite din grupuri vulnerabile, prin înfiinţarea în interes local de noi locuri de muncă şi/sau servicii sociale. O altă direcţie de acţiune este introducerea procedurii de şomaj parţial, care să permită pe o perioadă limitată cumularea veniturilor din muncă, în regim part-time, cu o parte din indemnizaţia de şomaj; introducerea cazierului social în raport cu accesul la achiziţiile şi contractele publice, prin interdicţia de a participa la orice formă de atribuire de contracte de achiziţii sau lucrări publice a acelor agenţi economici care au utilizat forme de muncă la negru, exploatarea în muncă sau au utilizat minori pentru munca de noapte, la înălţime sau în condiţii meteo adverse, în ultimii doi ani.

Potrivit conducerii instituţiei, alte măsuri se referă la reducerea fenomenului muncii la negru şi întărirea disciplinei fiscale, promovarea unei legislaţii favorabile tinerilor prin care să fie asigurat tranzitul coerent de la sistemul educaţional către piaţa forţei de muncă, stimularea şi extinderea măsurilor de stimulare a angajării tinerilor pe piaţa muncii, în special a celor proveniţi din centrele de plasament şi a persoanelor cu handicap, dezvoltarea unei reţele de specialişti pentru consiliere şi informare privind locurile de muncă pentru persoanele cu handicap, promovarea de programe integrate pentru incluziunea socială a romilor, pornind de la creşterea ratei de ocupare a acestora, şi consolidarea relaţiei între autorităţile guvernamentale cu organizaţiile nonguvernamentale pentru a identifica nevoile acestora.

Numărul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Olt a scăzut în februarie 2014, anunţa reprezentanţii instituţiei. Peste 500 de persoane au fost scoase de pe lista celor fără loc de muncă, rata şomajului ajungând la 8,35%, mai mică cu 0,31 puncte procentuale faţă de cea din ianuarie.

La sfârşitul lunii februarie 2014, rata şomajului înregistrat la nivel judeţean a fost de 8,35%, mai mică cu 0,31 puncte procentuale decât cea din luna ianuarie şi mai mare cu 0,07 pp decât cea din februarie 2013. Numărul total al şomerilor înregistraţi în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Olt a fost de 15.138 persoane (din care femei 5.524), cu 563 persoane mai puţin faţă de sfârşitul lunii anterioare. Din totalul şomerilor înregistraţi la nivel judeţean, 4.708 sunt indemnizaţi (3.748 indemnizaţie de şomaj 75% şi 960 indemnizaţie de şomaj 50%) şi 10.430 neindemnizaţi.  Femeile reprezintă 36,49%, rata şomajului în rândul lor fiind de 6,29%.

Mai puţini şomeri în judeţ în lună martie 2014, arată statisticile Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Olt.

La sfârşitul lunii martie, rata şomajului înregistrat la nivel judeţean a fost de 7,94%, cu 0,41 puncte procentuale mai mică decât cea din luna februarie şi cu 0,17 pp decât cea din martie 2013, arată statisticile Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Olt.

Numărul total al şomerilor înregistraţi în evidenţele instituţiei a fost de 14.405 persoane (din care femei 5.344) cu 733 persoane mai puţin faţă de sfârşitul lunii anterioare. Din totalul şomerilor înregistraţi la nivel judeţean, 3.838 sunt indemnizaţi (3.304 primesc indemnizaţie de şomaj 75% şi 534 primesc indemnizaţie de şomaj 50%) iar 10.567 nu mai primesc ajutor de la stat. Potrivit aceleiaşi surse, femeile reprezintă 37,10% din totalul persoanelor înregistrate ca fiind în căutarea unui loc de muncă, rata şomajului în rândul lor fiind de 6,09%.

Solicitanti locuri de Munca, indemnizati, pe meserii, martie 2014

(click pentru vizualizare liste)

Activitatea Federaţiei Fermierul în proiecte POSDRU

http://fafermierul.ro/

RAPORT SUSTENABILITATE Proiect ProActiv – program pentru facilitarea accesului pe piața muncii POSDRU/102/5.1/G/77882

Proiectul a fost conceput în perspectiva continuării şi dezvoltării unor activităţi, avându-se în vedere atingerea rezultatelor. În plus, pentru maximizarea rezultatelor şi potenţială implementarea ulterioară la nivelul altor judeţe din regiune, activităţile de informare şi promovare a măsurilor active de ocupare vor continua să fie susţinute de către Beneficiar, ca şi activităţi ce sunt deja înscrise în însuşi statutul său. Aceste activităţi au furnizat bază pentru continuarea activităţii de dezvoltare a competentelor resursei umane în raport cu cererea pieţei muncii, în judeţele în care calificările nu sunt adaptate în raport cu necesităţile şi realităţile zonei. Această activitate a fost susţinută de către Partenerul 1, în calitatea sa de furnizor de formare profesională, cu experienţa de 15 ani în domeniu în 3 regiuni ale ţării.

În acest sens, Partenerul 1 Internaţional Computer School a derulat în perioada noiembrie 2012 – octombrie 2013 un număr de 14 cursuri de formare profesională pentru dezvoltarea competentelor resursei umane în raport cu cererea pieţei muncii adresate inclusiv persoanelor aflate în căutarea unui loc de  muncă în următoarele domenii: lucrător în comerţ, operare calculator electronic şi reţele, resurse umane, agenţi de pază, operator introducere, validare şi prelucrare date, antreprenoriat.

Campaniile de mediere şi promovarea iniţiativelor locale/regionale pentru sprijinirea persoanelor aflate în şomaj în vederea integrării/reintegrării pe piaţa muncii (rezultatul activităţii 7) realizate prin proiect constituie un element important al ansamblului de măsuri ce au ca scop facilitarea integrării în munca a grupului ţinta. În acest sens acestea sunt la dispoziţia AJOFM din cele 3 judeţe de implementare, în baza parteneriatelor încheiate cu acestea.

Diseminarea informaţiilor relevante privind accesul la formare profesională şi oportunităţile pieţei muncii, precum şi a ultimilor noutăţi europene şi naţionale în domeniul integrării socio-profesionale (aspecte juridice, reglementări ale politicilor publice, idei de afaceri, modele de bune practici etc) s-a realizat prin intermediul a două pagini web – a Federaţiei Agricultorilor Fermierul şi a Internaţional Computer School. Totodată parteneriatele încheiate în cadrul proiectului pentru promovarea iniţiativelor locale/regionale pentru sprijinirea persoanelor aflate în şomaj de lungă durată în vederea integrării/reintegrării pe piaţa muncii, la nivelul celor 3 judeţe constituie un element important în ceea ce priveşte asigurarea condiţiilor optime pentru ocuparea forţei de muncă atât la momentul actual, cât şi pe viitor.

Prin organizarea seminariilor cu tema “Măsuri active de ocupare pentru o piaţă a muncii inclusiva”, proiectul şi-a propus să impulsioneze identificarea de soluţii pentru reducerea ratei şomajului în muncă şi creşterea ratei de ocupare la nivel regional şi local, şi să promoveaze iniţierea de parteneriate între actorii relevanţi din domeniu. Prin comunicarea rezultatelor proiectului exista posibilitatea dezvoltării acestuia la nivel naţional prin implicarea instituţiilor cu atribuţii în ocuparea forţei de muncă şi a partenerilor sociali reprezentativi.

Reprezentant legal

Ginu Costel TOMA

Tabel activități:

8

7654321

Federaţia Agricultorilor Fermierul, la întâlnirea tehnică de lucru organizată la AM POSDRU

În data de 09.04.2013  a avut loc la sediul AM POSDRU întâlnirea tehnică de lucru, având ca temă stadiul actual al dificultăţilor şi blocajelor cu care se confrunta această instituţie.

La întâlnirea de lucru au luat parte 23 de participanţi din partea Ministerului Fondurilor Europene, patronatelor, sindicatelor, ONG-urilor şi IMM-urilor. Participanţii au fost rugaţi să prezinte problemele prioritare cu care se confrunta în prezent.

Domnul Ginu Costel TOMA, preşedinte al Federaţiei Agricultorilor Fermierul, a propus pentru perioada de programare 2014-2020 înfiinţarea unei axe dedicate programelor multi-fond, la care să participe Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Ministerul Economiei şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. De asemenea, domnul Ginu Costel TOMA a spus că în cadrul AMPOSDRU ar trebui să se înfiinţeze un grup de lucru pentru amnistia fiscală, pentru ca AMPSODRU să facă demersuri către Ministerul de Finanţe pentru ştergerea datoriilor fiscale. O altă problemă ridicată de domnul Ginu Costel Toma este când se vor încheia acte adiţionale pentru  proiectele care nu au încheiate acte adiţionale pentru TVA aferent perioadei anterioare aplicării prevederilor H.G. nr 831/2012 şi a propus constituirea la nivelul AMPOSDRU a unui grup de lucru pentru TVA.

În finalul întâlnirii grupului de lucru, domnul Sorin Dumitru ŞTEFONI, secretar de stat la AMPOSDRU, i-a asigurat pe cei prezenţi că aceste întâlniri vor căpăta un caracter periodic. Domnia sa a spus că nu este posibil ca România să acceseze finanţarea pentru următoarea perioadă de programare 2014-2020 la fel de nepregătită că în prima perioadă de programare. De asemenea, domnul Sorin Dumitru ŞTEFONI şi-a reafirmat sprijinul pe care îl va acorda pentru toţi cei care vor accesa fonduri europene din POSDRU.

Doamna Daniela MĂNUC, director general adjunct la AMPOSDRU, a spus că aşteaptă din partea participanţilor să transmită calendarul propus de aceştia pentru întâlnirile de lucru viitoare pe teme specifice agreate.