FEDERAŢIA AGRICULTORILOR FERMIERUL

Mai aproape de tinerii fermieri şi de ţărani

ORGANIZAŢII

Federaţia Agricultorilor Fermierul este membru al European Landowners Organization (ELO)

http://www.europeanlandowners.org/

http://www.europeanlandowners.org/about/members

ELO se angajează să promoveze un mediu rural durabil, prosper și în creșterea gradului de conștientizare a problemelor legate de mediu și agricultură. ELO dezvoltă recomandări de politici și programe de acțiune. ELO organizează reuniuni interdisciplinare, cu actori-cheie din sectorul rural și factorii de decizie politică de la nivel local, regional, național și european.

(click pe foto)

 

ELO vizează în activitatea și acțiunile sale probleme majore de importanță europeană:

1. de mediu;
2. de regenerare a energiei;
3. de apă;
4. de dezvoltare agricolă și rurală;
5. de proprietate privată și a companiilor;
6. forestiere;
7. de extindere;
8. comerț.

===========ORGANIZAŢII SINDICALE MEMBRE FAF ===========

PROPACT este un sindicat al ţăranilor, proprietarilor şi fermierilor români.
• Are organizaţii judeţene, locale şi săteşti;
• Apără drepturile ţăranilor, proprietarilor şi fermierilor;
• Militează pentru restituirea integrală a tuturor proprietăţilor confiscate în mod abuziv în perioada regimului comunist;
• Acţionează pentru acordarea de subvenţii identice cu cele existente în statele membre ale Uniunii Europene;
• Ajută ţăranii, proprietarii şi fermierii să acceseze fonduri europene pentru dezvoltarea fermelor, exploataţiilor agricole, IMM-uri din sectorul agricol;
• Acţionează pentru crearea şi coordonarea unui sistem de asistenţă profesională, juridică şi materială a membrilor săi;
• Militează pentru protejarea producătorilor agricoli români şi susţinerea lor în vederea dezvoltării unei pieţe agricole moderne şi eficiente, bazată pe principiile economiei de piaţă;
• Acordă sprijin juridic pentru crearea formelor asociative (grupuri de producători, cooperative agricole, asociaţii agricole) pentru producerea şi valorificarea eficientă a producţiei agricole obţinute;
• Iniţiază proiecte legislative în domeniul agricol;
• Acordă asistenţă juridică membrilor care au în instanţă dosare depuse pentru redobândirea terenurilor agricole şi forestiere.

Contact:
Focşani, str. Republicii 7, etaj 4
Tel/Fax: 0730.576662/0372877082
E-mail: costelichim_propactvn@yahoo.com