FEDERAŢIA AGRICULTORILOR FERMIERUL

Mai aproape de tinerii fermieri şi de ţărani

Ţăranu’ Sărac îşi lansează site

Lansare site Taranu' Sarac 23 dec 2013[(002006)15-07-10]Federaţia Agricultorilor Fermierul şi Sindicatul Naţional al Agricultorilor, Proprietarilor şi Ţăranilor Propact, Organizaţia Judeţeană Vrancea, organizează luni, 23 decembrie 2013, ora 11.30, la sediul organizaţiei Vrancea din Focşani, strada Republicii nr. 7, conferinţa de presă cu ocazia lansării site-ului personal al Ţăranului Sărac, prilej cu care vor fi prezenţi membri ai celor două organizaţii şi bine cunoscutul fermier şi sindicalist Constantin Crăciun. Evenimentul este o ocazie de a demonstra că fermierul român este ancorat la tot ceea ce este modern şi că găseşte în lumea virtuală un instrument de promovare, cât şi de informare în privinţa cerinţelor practicării unei agriculturi moderne şi competitive pentru piaţa Uniunii Europene, în contextul noului exerciţiu financiar 2014 – 2020. O prezenţă permanentă în media naţională, Constantin Crăciun consideră site-ul o îngemănare a activităţii şi personalităţii sale, dar şi un mod de oglindire a activităţii fermierului român care se confruntă şi cu multe neajunsuri. Prin acest portal deschis tuturor celor interesaţi, Ţăranu’ Sărac nu-şi va promova doar activitatea sa de-a lungul timpului, cu originalele luări de poziţii la măsurile şi legile emise de guvernanţi, dar va aduce şi unele recomandări în domeniile viticulturii, culturii cerealelor şi zootehniei.

Federaţia Agricultorilor Fermierul

S.N.A.P.T. Propact

Pentru vizualizare site accesaţi http://taranusarac.vranceamedia.ro/

Evenimentul in presa locala si nationala:

Adevărul:

http://adevarul.ro/locale/focsani/Taranu-sarac-constantin-craciun-propriul-site-1_52b87588c7b855ff56f37e46/index.html

Atlas TV:

http://www.vranceaatlastv.ro/jurnal-stiri-atlas-tv-23-decembrie-2013

Ziarul de Vrancea

http://www.ziaruldevrancea.ro/actualitatea/101144-%E2%80%9C%C5%A3%C4%83ranul-s%C4%83rac%E2%80%9D-%C5%9Fi-a-f%C4%83cut-site.html

 

Activitatea Federaţiei Fermierul în proiecte POSDRU

http://fafermierul.ro/

Conferinţa anuală de evaluare a activităţilor pe anul 2013 şi de planificare pe anul 2014

P1090422Federaţia Agricultorilor Fermierul şi Sindicatul Naţional al Agricultorilor, Proprietarilor şi Ţăranilor Propact, Organizaţia Judeţeană Vrancea, au organizat, duminică, 10 noiembrie 2013, la sediul organizaţiei Vrancea din Focşani, strada Republicii nr. 7, Conferinţa anuală de evaluare a evenimentelor din anul 2013 şi de planificare pentru anul 2014. Evenimentul, care a întrunit asociaţiile şi sindicatele membre, alte organizaţii afiliate sau simpatizante, membri ai partenerilor sociali, a reprezentat un corolar al activităţilor desfăşurate de Federaţia Fermierul şi SNAPT Propact, pe plan regional, prin intermediul proiectelor accesate, dar au fost discutate şi problematici care vizează strict activitatea sindicală, în contextul noii Strategii Naţionale de Dezvoltare Rurală. În prezidiu, au luat cuvântul Ginu Costel Toma, preşedinte al Federaţiei Agricultorilor Fermierul, Costel Ichim, vicepreşedinte al F.A. Fermierul şi preşedinte SNAPT Propact, Alexandru Cotea, vicepreşedinte al Federaţiei Viticultorilor Vrânceni, Violeta Chiriac, expert GAL. Costel Ichim a subliniat că în contextul exerciţiului financiar 2014 – 2020 există o mai bună oportunitate pentru dezvoltarea organizaţiilor membre ale Federaţiei, pentru fermieri în special, şi această oportunitate nu trebuie ocolită. Ginu Toma a făcut o scurtă prezentare a rezultatelor proiectului pe dialog social, aflat în parteneriat cu CSN Meridian, subliniind că prin acest proiect s-a parcurs doar o etapă  în ceea ce priveşte conştientizarea la nivel de administraţie publică locală şi judeţeană a rolului dialogului social şi că s-au fixat unele premise pentru o mai bună activitate a fermierilor. Aceste proiecte pot aduce plus valoare, condiţia fiind asocierea între fermieri, numai aşa ei putând accesa diferite proiecte, fie chiar în calitate de parteneri. Tot în ideea accesării de fonduri, s-a pus accentul şi pe o mai bună pregătire a fermierilor, aici domnul Alexandru Cotea dând câteva exemple de specialişti care activează şi care se bucură de respectul inclusiv al autorităţilor tocmai pentru nivelul înalt de calificare şi de soluţionare a unor probleme cu care se confruntă agricultura, un exemplu fiind domnul inginer Toader Manole, preşedintele Federaţiei Viticultorilor. S-a făcut un apel şi către tineri în ideea de a nu abandona activitatea din agricultură, considerată ca fiind singura şansă viabilă de redresare economică a ţării. La finalul conferinţei, au avut loc unele dezbateri prin care s-au discutat problemele cu care se confruntă fermierii în ceea ce priveşte retrocedările de terenuri agricole şi pădure, hotărârile judecătoreşti emise de instanţe şi lungul drum de punere a lor în aplicare de către instituţiile abilitate, despre abuziva impunere a plăţii contribuţiei de sănătate, despre camerele agricole şi oportunitatea înfiinţării acestui organism în judeţul Vrancea, strict pe criterii non-politice şi doar ca un forum reprezentativ al tuturor fermierilor, alte probleme ale activităţii de sindicat şi au fost înmânate membrilor Federaţiei Fermierul certificatele de absolvire a cursului de delegat sindical.

Alte imagini de la conferinţă:

RAPORT SUSTENABILITATE Proiect ProActiv – program pentru facilitarea accesului pe piața muncii POSDRU/102/5.1/G/77882

Proiectul a fost conceput în perspectiva continuării şi dezvoltării unor activităţi, avându-se în vedere atingerea rezultatelor. În plus, pentru maximizarea rezultatelor şi potenţială implementarea ulterioară la nivelul altor judeţe din regiune, activităţile de informare şi promovare a măsurilor active de ocupare vor continua să fie susţinute de către Beneficiar, ca şi activităţi ce sunt deja înscrise în însuşi statutul său. Aceste activităţi au furnizat bază pentru continuarea activităţii de dezvoltare a competentelor resursei umane în raport cu cererea pieţei muncii, în judeţele în care calificările nu sunt adaptate în raport cu necesităţile şi realităţile zonei. Această activitate a fost susţinută de către Partenerul 1, în calitatea sa de furnizor de formare profesională, cu experienţa de 15 ani în domeniu în 3 regiuni ale ţării.

În acest sens, Partenerul 1 Internaţional Computer School a derulat în perioada noiembrie 2012 – octombrie 2013 un număr de 14 cursuri de formare profesională pentru dezvoltarea competentelor resursei umane în raport cu cererea pieţei muncii adresate inclusiv persoanelor aflate în căutarea unui loc de  muncă în următoarele domenii: lucrător în comerţ, operare calculator electronic şi reţele, resurse umane, agenţi de pază, operator introducere, validare şi prelucrare date, antreprenoriat.

Campaniile de mediere şi promovarea iniţiativelor locale/regionale pentru sprijinirea persoanelor aflate în şomaj în vederea integrării/reintegrării pe piaţa muncii (rezultatul activităţii 7) realizate prin proiect constituie un element important al ansamblului de măsuri ce au ca scop facilitarea integrării în munca a grupului ţinta. În acest sens acestea sunt la dispoziţia AJOFM din cele 3 judeţe de implementare, în baza parteneriatelor încheiate cu acestea.

Diseminarea informaţiilor relevante privind accesul la formare profesională şi oportunităţile pieţei muncii, precum şi a ultimilor noutăţi europene şi naţionale în domeniul integrării socio-profesionale (aspecte juridice, reglementări ale politicilor publice, idei de afaceri, modele de bune practici etc) s-a realizat prin intermediul a două pagini web – a Federaţiei Agricultorilor Fermierul şi a Internaţional Computer School. Totodată parteneriatele încheiate în cadrul proiectului pentru promovarea iniţiativelor locale/regionale pentru sprijinirea persoanelor aflate în şomaj de lungă durată în vederea integrării/reintegrării pe piaţa muncii, la nivelul celor 3 judeţe constituie un element important în ceea ce priveşte asigurarea condiţiilor optime pentru ocuparea forţei de muncă atât la momentul actual, cât şi pe viitor.

Prin organizarea seminariilor cu tema “Măsuri active de ocupare pentru o piaţă a muncii inclusiva”, proiectul şi-a propus să impulsioneze identificarea de soluţii pentru reducerea ratei şomajului în muncă şi creşterea ratei de ocupare la nivel regional şi local, şi să promoveaze iniţierea de parteneriate între actorii relevanţi din domeniu. Prin comunicarea rezultatelor proiectului exista posibilitatea dezvoltării acestuia la nivel naţional prin implicarea instituţiilor cu atribuţii în ocuparea forţei de muncă şi a partenerilor sociali reprezentativi.

Reprezentant legal

Ginu Costel TOMA

Tabel activități:

8

7654321

Comisia de Agricultură din cadrul Camerei Deputaţilor şi-a ţinut lucrările la Focşani

- Podgorenii vrânceni cer politicienilor o legislaţie care să le permită valorificarea vinului

S1810036În premieră, Focşaniul a găzduit pe 2 octombrie 2013, la sala de şedinţe a Consiliului Judeţean Vrancea, lucrările comisiei pentru agricultură din camera deputaţilor, comisie condusă de deputatul PNL de Vrancea, Nini Săpunaru. Acesta a dorit să aducă la Focşani o bună parte din cei 34 de membri ai comisiei, tocmai pentru a lua contact cu realităţile din acest judeţ în domeniul cultivării viţei de vie, mai ales că la şedinţă au fost invitaţi să participe şi mici producători, dar şi reprezentanţii unor firme importante din domeniul vinificaţiei. „Este o problemă foarte delicată la noi în judeţ. Avem 18.000 de mici fermieri stăpânesc 15.000 de hectare de vii, în 18 localităţi viticole. Aici este un fenomen social, care nu se mai regăseşte în altă parte a ţării”, s-a adresat deputatul Nini Săpunaru colegilor săi.

A urmat o dezbatere asupra legislaţiei viei şi vinului, în cadrul căreia producătorii s-au plâns că sunt îngrădiţi să-şi valorifice munca. „Problema cea mai stringentă a fermierilor este că sunt îngrădiţi în a-şi valorifica liber strugurii, mustul din struguri şi vinul obţinut din propria recoltă. Reprezint 14.000 de mici producători şi avem 33 de milioane de euro cheltuieli cu tehnologia şi suntem împiedicaţi să ne recuperăm cheltuielile. Este singura activitate economică din agricultură în care ţăranul nu are voie prin legislaţia actuală să-şi valorifice producţia. Noi nu am fost niciodată consultaţi să ne spunem obiecţiunile la legea Viei şi Vinului”, a precizat Toader Manole, preşedintele asociaţiei viticultorilor vrânceni.

Totodată, Costel Ichim, vicepreşedinte al Federaţiei Agricultorilor Fermierul, a ţinut să precizeze că nu trebuie ignorat factorul social al viticulturii şi legislaţia trebuie îmbunătăţită pentru cei care deţin majoritatea suprafeţelor cultivate şi nu pot să-şi vândă produsele obţinute.

Pentru restul articolului, citeşte aici

http://adevarul.ro/locale/focsani/vin-1_524c2414c7b855ff56ef126a/index.html

 

“Ţăranul Sărac” şi protestul inedit faţă de preţul mic al strugurilor

vlcsnap-2013-09-26-16h04m55s100Constantin Crăciun, „Ţăranu Sărac” din Cîmpineanca, si-a aruncat productia de struguri la lighioane. Acesta a dorit astfel să protesteze fată de pretul de achizitie al strugurilor, considerat unul de batjocură, dar si fată de atitudinea semenilor săi, care refuză formele asociative. Cel mai celebru tăran din Vrancea, Constantin Crăciun, zis si „Ţăranu Sărac”, a oferit astăzi la ferma sa din Cîmpineanca o nouă lectie despre pâinea amară pe care o mănâncă cei care-si muncesc pământul. Revoltat de scăderea dramatică a pretului de achizitie al strugurilor, „Ţăranu Sărac” a decis să ofere poamele de pe ogor animalelor din curtea sa decât să le vândă pe degeaba la marii producători. Constantin Crăciun lucrează o suprafată importantă de vie si spune că a consemnat pierderi în loc să obtină un minim profit, asa cum se întâmplă în toată lumea civilizată.

 

Costel Ichim, liderul Propact Vrancea, îi cere demisia subprefectului Cristi Misăilă: “Dacă nu poate conduce o comisie, să-şi dea demisia”!

Costel-Ichim-11-septembrie-2011Costel Ichim, liderul Sindicatului Propact, l-a atacat astăzi pe subprefectul Cristi Misăilă, în cadrul unei conferinţe de presă. “Cerem întrunirea de urgenţă a Comitetului de Urgenţă pentru rezolvarea problemelor legate de înfiinţarea Camerei Agricole. Dacă subprefectul Cristi Misăilă nu poate şi nu are capacitatea să conducă această comisie care trebuie să se ocupe de probleme, să-şi dea demisia. Jumătate din judeţele ţării sunt în faza finală în ceea ce priveşte camerele Agricole”, a precizat Ichim.

Imagini de la conferinţa de presă, pe link-ul de mai jos:

http://tv.vranceamedia.ro/video-costel-ichim-liderul-propact-vrancea-ii-cere-demisia-subprefectului-cristi-misaila-daca-nu-poate-conduce-o-comisie-sa-si-dea-demisia/

Ţăranul Sărac şi sfaturile sale la început de toamnă

Costel Ichim, despre certificatele de producător

Costel-Ichim-conferinta-Propact-august-2013Liderul Sindicatului Propact a explicat ce vrea să facă statul cu certificatele de producător şi care ar fi efectele în rândul agricultorilor. ”Băbuţa care merge în piaţă trebuie să ştie o serie de lucruri pe care, însă, nu le va învăţa vreodată. Când statul vrea să pună în aplicare ceva, trebuie să facă norme foarte clare“,  a explicat Costel Ichim pentru Vrancea Media.

La Iaşi, întâlnire la cel mai înalt nivel a fermierilor din Regiunea Nord-Est cu oficialităţile

Întâlnirea fermierilor din Regiunea de Nord-Est, organizată pe 6 iunie 2013, în judeţul Iaşi, reuneşte 200 de mari fermieri din Regiunea de Nord-Est şi reprezintă un prilej pentru întocmirea de planuri pe termen lung şi discuţii importante între toţi factorii direct implicaţi în acest sector de activitate şi îmbină partea de socializare de grup cu cea profesională.

Având în vedere importanţa acestui eveniment pentru regiunea de Nord-Est, Federaţia Agricultorilor FERMIERUL , reprezentată de preşedintele ei, Ginu Costel Toma, nu putea să lipsescă de la această întâlnire pe care o consideră a fi un cadru optim de dialog între toţi factorii de decizie din acest sector de activitate (mari fermieri, companii de profil, reprezentanţi ai autorităţilor centrale şi subordonate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale), care, împreună, vor putea identifica şi soluţiona problemele din agricultură din Regiunea de Nord-Est şi nu numai, multe din probleme fiind de ordin naţional.

La întâlnire, vor participa Daniel Constantin – Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Nini Săpunaru – Preşedintele Comisiei pentru Agricultură, Silvicultură, Industrie Alimentară şi Servicii Specifice de la Camera Deputaţilor; Mihai Niţă – Vicepreşedintele Comisiei pentru Agricultură, Silvicultură şi Dezvoltare Rurală din Senatul României; George Turtoi – Director General APDRP.

Federaţia Agricultorilor Fermierul prezentă la Romexpo

targFederația Agricultorilor Fermierul va participa în perioada 29.05 – 02.06 2013 la cea de-a patra editie a Targulului  de Produse Traditionale 2013, ce se va  desfasura in incinta ROMEXPO, la casutele de pe Aleea Negustorilor, cu expozantii de produse alimentare traditionale cat si mestesugarii si comerciantii de obiecte de artizanat de cele mai diverse categorii, acest eveniment fiind o noua oportunitate pentru noi de a fi aproape de fermierii si producatorii mici si mijlocii.

Expozantii beneficiaza de o platforma ideala de expunere si comercializare a produselor traditionale alimentare si nealimentare, in conditii optime de igiena si siguranta, avand astfel asigurat accesul la un numar foarte mare de potentiali cumparatori.

harta romexpoTematica targului:

  • Carne si produse din carne
  • Peste si produse din peste
  • Paine si produse de panificatie
  • Lapte si produse din lapte
  • Legume si fructe procesate
  • Miere si produse apicole
  • Bauturi
  • Produse de artizanat

 

Vă așteptăm în fiecare zi în intervalul orar 10.00 – 18.00, la căsuța numărul 42 de pe Aleea Negustorilor, intrarea A.

Conferinţă de presă Federaţia Agricultorilor Fermierul – Focşani, 25 mai 2013

Federaţia Agricultorilor Fermierul, participantă la ONGFEST – TÂRGUL ECONOMIEI SOCIALE

ong3Federaţia Agricultorilor Fermierul, fidelă scopului  de a fi aproape de populaţia din mediul rural şi de a reprezenta interesele acesteia cu profesionalism şi integritate, a participat la ediţia de anul acesta a ONGFEST-TÂRGUL ECONOMIEI SOCIALE. Evenimentul s-a desfăşurat pe perioada 16-19 mai 2013 şi a avut 24.000 de vizitatori şi 150 de participanţi.

Ceea ce am constat pentru încă odată  este faptul că am fost singura organizaţie participantă,  interesată de dezvoltarea zonelor din mediul rural, de informarea publicului larg în legătură cu oportunităţile care există în acest spaţiu  şi de promovarea unor proiecte ce pot contribui la reabilitarea unor zone acum considerate defavorizate.

Federaţia Agricultorilor Fermierul va fi un participant activ la orice eveniment,  fiind dedicată dezvoltării economiei sociale în mediul rural, a resursei umane şi consilierii în vederea  asocierilor prin diferite forme asociative. Convingerea fermă a membrilor federaţiei este că puterea reală a populaţiei din mediul rural se află numai în abordarea comună şi unitară  a diferitelor pong2rovocări cu care se ong1confruntă.

 

Conferinţă de presă susţinută la Focşani

Conferinta de presa FAF Focsani 7 mai 2013_integral[19-01-03]

 

Federaţia Agricultorilor Fermierul a susţinut marţi, 7 mai 2013, la Focşani, o conferinţă de presă care a avut ca teme prezentate activitatea federaţiei în proiectele POSDRU accesate, în calitate de partener şi beneficiar, activitatea unor organizaţii sindicale şi asociaţii în ultima perioadă de timp, cât şi hotărârea dezafilierii Sindicatului Ţăranilor şi Proprietarilor Români Păuneşti.

 

 

Aspecte din conferinţă, în materialul video alăturat.

Articole pe aceeaşi temă din presă:

Scandal la sindicatul ţăranilor pentru fonduri europene irosite

Federaţia Agricultorilor „Fermierul” a decis dezafilierea sindicatului de la Păuneşti, pentru că a împiedicat implementarea a două proiecte europene de câte un milion de euro.

Potrivit conducerii Federaţiei Agricultorilor „Fermierul”, problemele cu preşedintele sindicatului de la Păuneşti au început încă din anul 2010, dar totul a culminat cu pierderea a două proiecte europene în valoare de un milion de euro fiecare. “Am muncit la proiecte, era vorba despre cursuri de formare profesională, care ar fi atras locuri de muncă în zonele rurale. Preşedintele sindicatului de la Păuneşti nu a depus însă certificatul fiscal la direcţia de Finanţe şi din cauza asta s-au pierdut două proiecte eligibile în valoare de un milion de euro fiecare. Preşedintele a avut şi o atitudine recalcitrantă, am analizat situaţia şi am luat decizia dezafilierii sindicatului de la Păuneşti, să nu se mai ascundă sub umbrela noastră, cum a făcut până acum”, a precizat Ginu Toma, preşedintele Federaţiei „Fermierul”.Citeste mai mult: adev.ro/mmh7jt

____________________________
Scandal cu „stupizi“ la Sindicatul ţăranilor din Păuneşti
Federaţia Fermierul a dezafiliat Sindicatul ţăranilor de la Păuneşti din cauza problemelor şi scandalurilor înregistrate în activitatea acestuia. Scandalul a izbucnit în urmă cu doi ani, când a fost pierdută o finanţare de circa două milioane de euro pentru că Sindicatul de la Păuneşti nu avea un certificat fiscal. Ginu Toma, preşedintele Federaţiei Fermierul spune că le-a cerut celor din Păuneşti să aibă toate actele legale şi, deşi a fost asigurat că lucrurile sunt în regulă, la final a aflat că sindicatul nu a fost înregistrat la Finanţe. În consecinţă, deşi proiectele erau eligibile, nu a mai fost obţinută finanţarea europeană. „M-am dus ca prostul să mă cert cu cei de la ghişee la Finanţe pentru certificatul fiscal, iar ei nici măcar nu aveau depusă cererea“, spune Ginu Toma, preşedintele Federaţiei Fermierul.    Acesta afirmă că decizia de a dezafilia Sindicatul de la Păuneşti a fost luată în urma scandalurilor din ultimele luni, care au culminat cu demisia fostului secretar al Sindicatului, Gheorghe Călipar. Acesta din urmă arată cu degetul spre preşedintele sindicatului din Păuneşti, Gheorghiţă Rogozanu, despre care spune că face doar ceea ce vrea el, fără să dea socoteală în faţa nimănui. [...]
http://www.monitorulvn.ro/articole/scandal-cu-stupizi-la-sindicatul-aranilor-din-paunesti_2_146107.html_______________________________

Ştirile Atlas TV Focşani din 7 mai 2013

 

Aventurile „Ţăranului Sărac” din Cîmpineanca, cu berbecii “Ponta”, “Băsescu” şi turma de oi din Parlament

vlcsnap-2013-05-02-08h14m04s147Constantin Crăciun, alias „Ţăranul Sărac”, este protagonistul unui filmuleţ pamflet postat pe YouTube intitulat „Mioriţa electorală”.

Folosindu-se de animalele din curtea sa şi în mod special de turma sa de oi şi de berbeci, „Ţăranul Sărac” a compus un scenariu care are ca temă lupta pentru ciolan care se duce la nivel înalt în ţara noastră, în detrimentul populaţiei. Vedetele filmuleţului postat pe YouTube sunt cei doi berbeci ai săi, pe care i-a botezat pe unul Ponta şi pe celălalt Băsescu, care duc o bătălie straşnică pentru supremaţie. Cine a câştigat din confruntare, puteţi afla vizionând filmuleţul realizat de Silviu Stanciu, de la Sindicatul Ţăranilor “PROPACT”.
Citeste mai mult: adev.ro/mm6ar3